Vokse sakte. Vokse fritt. Vokse vilt.

    (referat fra andre CAN møte)

“Et rhizome har verken begynnelse eller slutt; det er alltid i midten, mellom tingene, mellomværende, intermesso. [….] de har en annen måte å reise og bevege seg på; en bevegelse, som utfolder seg fra midten, gjennom midten, og som snarere kommer enn begynner og ender”

(Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus – Capitalism and Schizophrenia) 

På CAN´s andre møte snakket  først Nigel Iyer, dramatiker og korrupsjonsetterforsker, om “hvorfor korrupsjon ødelegger planeten”. Vi lager et eget referat fra hans innlegg senere. Men først en liten fotonovelle fra hans performative foredrag.

OK Krish NDL jpg Foto Can 2 191bbbFoto Can 2 krish 01bbbOK Krish jpg Foto Can 2 105bbb

Så hva kan CAN være?

Dette oppfølgingsmøtet ble lansert som en fortsettelse av det første “hva skal CAN være?”.

“Å snakke sammen” kjennes fortsatt ut som om at det vil være en viktig del av CAN.

Sitte ned, lytte, tenke, reflektere, utdype – sammen.

Ønsker for CAN: Vokse sakte. Vokse fritt. Vokse vilt.

Mange snakket om viktigheten av frihet. Vi vil være i CAN fordi det er lav terskel, vi kan være frie, vi kan gjøre hva vi vil innenfor CAN på vår måte. CAN skal ikke være én ting, ett manifest, én sak, én mening.

Nigel Iyer avlsuttet sitt foredrag med noen tanker om dette:

” I represent Concerned Artists Norway beacuse I am a concerned artist.” 

OK inne jpg Foto Can 2 056

 Organisere CAN? 

 “I motsetning til sentrerte (også polysentrerte) systemer med hierarkiske kommunikasjonsmetoder og allerede etablerte stier, er rhizomet et asentrert, ikke-hierarkisk, ikke-signifikant system uten en meningsbærende enhet og uten et organisert minne [….], definert ene og alene av en sirkulasjon av tilstander”. 

Raghild Fræng Dale som har jobbet med Occupy London mente at en viktig grunn til at denne bevegelsen ikke holdt seg sterk så lenge var nettopp at den ble sentralisert, fikk pressetalsgruppe etc slik at kun en viss type meninger ble frontet. Occupy London ble kuppa. Og fikk mindre gjennomslagskraft enn for eksempel Occupy Wall Street.

Fredrik Hossman, som har tilknyttning til Omstilling Sagene og LETS, har mange gode erfaringer fra piknikkprinsippet. “Alle tar med til seg selv og til noen andre, så blir det alltid nok mat.”

Jan Wangaard sa det på denne måten.”CAN er et enkelt ord og tanken føles veldig enkel i forhold til at man kan gjøre hva faen man vil, ut i fra det at man bryr seg, på et annet nivå enn bare det å lykkes og å overleve, vi har en ekstrem følelse av global samvittighet som vi ikke får utrykk for”

Andre tanker om dette var at CAN´s nettverk skal kunne utvikle seg gjennom sosiale møter (og dele på nett selvsagt), og ikke låse CAN fast til enkeltsaker.

Flere virker samstemte om at dette er en fruktbar måte å organisere seg på: Ikke hierarkisk organisering. Men at det i enkelte prosjekter kan trenges en tydeligere struktur og at det er helt opp til hver enkelt CAN-prosjekt. Blant annet ønsker Marius Kolbenstvedt å søke om penger til “CAN på MU”: møteserien på Sound of MU til høsten. Det fikk han aksept for. Men generellt er det skepsis til å søke penger eller involvere penger i prosjektene. Vi tenker også å søke noen penger for at folk som ikke bor i Oslo skal kunne få noen penger til reise. Ellers var det god stemmning for flere CAN avdelinger i Norge. CANT (CAN Trondheim). CANNES (CAN Nesodden). CANS (CAN Skien)

Rikdom er å dele.

Men det kom opp et forslag om å prøve crowdfunding i stedet for å søke statlige penger. Det høres spennende ut å prøve.

Forøvrig var det unison støtte til “Stop oljesponsingen av norsk kulturliv”. CAN støtter denne aksjonen og kan kanskje bidra til å synliggjøre den på en eller annen måte?

Andre ønsker seg en tydeligere identitet i forhold til hva CAN skal være. Vi fortsetter samtalene om dette og lar CANs identitet utvikle seg gradvis.

Vi ønsker å møtes i sommer til en CAN sommerfest. Info kommer.

Om noen savner noe i denne oppsumeringen, er det bare å sende innspill.

Vi ønsker å lage en oversikt over kunstnere tilknyttet CAN, og deres prosjekter. Vil du være med i CAN-banken så send oss litt info, link, video etc.

Mange har ideer og forslag til festvialer, intervensjoner, aksjoner.

Vi gleder oss til å se ballene trille videre, støte bort i ting og sette i gang Action!

OK bakgård jpg Foto Can 2 011