SOME LIKE IT HOT…NOT

 

polar_bears_2-1024x1024

CAN PÅ MU- KLIMA

Vi er glade for å invitere til høstens første CAN på MU

1 september på Sound of MU i Oslo,

nederst i Markveien,

kl. 15.00 til 18.00.

 Hver første søndag i måneden møtes vi for å høre, snakke og utveksle tanker om

kunst, kriser, økologi, aktivisme, seire, håp, depresjoner, gleder, søppel, gift, frustrasjoner, mennesker, dyr, lek, samlebånd, samfunn, stat, filosofi, vær

(listen fortsetter)

Hver gang inviteres noen kunstnere, forskere, aktivister som innledere.

Første 1.sept er det klimafokus i anledning Klimavalg 2013.

Bilde

På HOT (CAN på MU)kommer denne gangen musiker/komponist Maja Ratkje,

(bildet over) danser/koreograf  Agnes Naur Kiss (bildet under):

DSC_0325

– og psykolog Jon Frode Blichfeldt fra Besteforeldreaksjonen.

(men det er ikke han det er bilde av)

Bilde

Vi ønsker så velkommen og håper det blir rom for gode samtaler for alle.

Programmet for de andre CAN på MU dagene slippes i forkant av hver enkelt arrangement.

Hold av hver første søndag i måneden! 

Er det noen du synes vi burde invitere, så meld i fra.

Eller har du et prosjekt du vil snakke om. Ja! Det vil vi.

Vi takker SOUND OF MU for vertskap! 

Bilde

NØBBKÅFS

Bilde

24 august er det nasjonal aksjonsdag for Klimavalg 2013. CAN brøler med talekoret NØBBKÅFS laget av Liv Nome. Vi stiller med plakater og dyremasker. Ta kontakt om du vil være med. Vi har mange masker og trenger alle. Det er uhøytidelig, lett, alvorlig og morsomt- synes vi.

CAN er også med på Noahs Ark i regi av HEV STEMMEN som seiler til Melafestivalen i Oslo. søndag 18 aug. kl 13.00 fra Astrup Fearnly museet. Der kan du og være med.

Det er mange nettverk og allianser, aksjoner og grupperinger som jobber sammen nå.

HEV STEMMEN er Norsk Klimanettverks bidrag til Klimavalg 2013, sistnevnte  står bak denne nasjonale aksjonsdagen 24 aug.  Forrivrrende. Ja litt. Men hovedpoenget er at her er det mange som ønsker å bli hørt. Ønsker å si fra om fraværer av snakk om klima i valgkampen, for ikke å snakke om fraværet av handling uavlatelig.

Her:  HEV KLIMASTEMMEN en god artikkel fra Ragnhild Freng Dale i BT om dette.

Det at De Grønne nå  feier over landet som en, om ikke akkurat en tornardo, men som en liten storm, er et signal til daffe og meningsmålingskåte politikere. Vi må ha et økologisk imperativ. Klima, miljø og økologi må gå foran alt.

NØBBKÅFS

576559_256975051094125_647206138_n

NØBBKÅFS    NØBBKÅFS     NØBBKÅFS

n ø b b k å f s   n ø b b k å f s    n ø b b k å f s     n ø b b k å f s

  n ø b b k å f s   n ø b b k å f s    n ø b b k å f s     n ø b b k å f s

n ø b b k å f s   n ø b b k å f s    n ø b b k å f s     n ø b b k å f s

HVA VIL JEG HA?

Hva vil jeg ha?                                     vil                                    hva?

                  hva                                                        vi

            hvaviljegha                            HVA VIL VI HA?

    HVA VIL VI HA       HA     HA  hvavilviha       HVA VIL VI VÆRE?

                        vi                vil                   vi                         hva?

HVA VIL VI VÆRE? hva vil vi hva vil vi  HVA VIL VI?

      VI VIL  vi vil vi vilVÆRE  VÆRE VÆRE  vi VIL VÆRE iiiiiiiiiiii – ET

 NYTT   n y t t    n y t t

 ØKOLOGISK    ø k  o  l  o  g  i  s  k       ø k  o  l  o  g  i  s  k

 BIOLOGISK    b i o l o g i s k      b i o l o g i s k

 BÆREKRAFTIG   b æ r e k r a f t    b æ r e k r a f t

 KJÆRLIG    k j æ r l i g     k j æ r l i g     k j æ r l i ‘ iiiiiiiiiii –

 ÅPENT – FORNUFTIG – SAMFUNN

NØBBKÅFS    NØBBKÅFS    NØBBKÅFS