NØBBKÅFS

Bilde

24 august er det nasjonal aksjonsdag for Klimavalg 2013. CAN brøler med talekoret NØBBKÅFS laget av Liv Nome. Vi stiller med plakater og dyremasker. Ta kontakt om du vil være med. Vi har mange masker og trenger alle. Det er uhøytidelig, lett, alvorlig og morsomt- synes vi.

CAN er også med på Noahs Ark i regi av HEV STEMMEN som seiler til Melafestivalen i Oslo. søndag 18 aug. kl 13.00 fra Astrup Fearnly museet. Der kan du og være med.

Det er mange nettverk og allianser, aksjoner og grupperinger som jobber sammen nå.

HEV STEMMEN er Norsk Klimanettverks bidrag til Klimavalg 2013, sistnevnte  står bak denne nasjonale aksjonsdagen 24 aug.  Forrivrrende. Ja litt. Men hovedpoenget er at her er det mange som ønsker å bli hørt. Ønsker å si fra om fraværer av snakk om klima i valgkampen, for ikke å snakke om fraværet av handling uavlatelig.

Her:  HEV KLIMASTEMMEN en god artikkel fra Ragnhild Freng Dale i BT om dette.

Det at De Grønne nå  feier over landet som en, om ikke akkurat en tornardo, men som en liten storm, er et signal til daffe og meningsmålingskåte politikere. Vi må ha et økologisk imperativ. Klima, miljø og økologi må gå foran alt.

NØBBKÅFS

576559_256975051094125_647206138_n

NØBBKÅFS    NØBBKÅFS     NØBBKÅFS

n ø b b k å f s   n ø b b k å f s    n ø b b k å f s     n ø b b k å f s

  n ø b b k å f s   n ø b b k å f s    n ø b b k å f s     n ø b b k å f s

n ø b b k å f s   n ø b b k å f s    n ø b b k å f s     n ø b b k å f s

HVA VIL JEG HA?

Hva vil jeg ha?                                     vil                                    hva?

                  hva                                                        vi

            hvaviljegha                            HVA VIL VI HA?

    HVA VIL VI HA       HA     HA  hvavilviha       HVA VIL VI VÆRE?

                        vi                vil                   vi                         hva?

HVA VIL VI VÆRE? hva vil vi hva vil vi  HVA VIL VI?

      VI VIL  vi vil vi vilVÆRE  VÆRE VÆRE  vi VIL VÆRE iiiiiiiiiiii – ET

 NYTT   n y t t    n y t t

 ØKOLOGISK    ø k  o  l  o  g  i  s  k       ø k  o  l  o  g  i  s  k

 BIOLOGISK    b i o l o g i s k      b i o l o g i s k

 BÆREKRAFTIG   b æ r e k r a f t    b æ r e k r a f t

 KJÆRLIG    k j æ r l i g     k j æ r l i g     k j æ r l i ‘ iiiiiiiiiii –

 ÅPENT – FORNUFTIG – SAMFUNN

NØBBKÅFS    NØBBKÅFS    NØBBKÅFS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s