Artsmangfold på MU – CAN, Sound of MU søndag.1 desember 18-21

images

Om kunstnerisk bearbeidelse av truet fauna og flora, rettet mot barn og unge.

-Torbjørn Davidsen og Ragnhild Gjems om prosjektet “FRØ”
-Anne Mali Sæther om prosjektet “AV DYR ER DU KOMMET”

“FRØ” er et forsøk på å konkretisere demokratiseringsprosesser og gi skoleelever erfaringer i hvordan de kreativt kan påvirke samfunnet og sine egne liv. Et forsøk på å stille en konkret erfaring av jord, vann og frø ved å dyrke fram en hage, opp mot kunnskap om  abstrakte prosesser og maktforhold i matproduksjon, og å gi denne opplevelsen et kunstnerisk uttrykk.

785px-Svalbard_Global_Seed_Vault_main_entrance_1

“AV DYR ER DU KOMMET” undersøker jordas lange historie og dyrearter som nå forsvinner. Inspirert av barns lek-dramaturgi  møter vi grønt slim, salamandere, gorillaer, ulver, de første haleløse menneskene på jord og… oss selv.

Unknown-1

Hvordan er menneskedyrets forhold til dyrene som forsvinner?

Klarer ikke menneskedyret å dele jorda med de andre dyrene?

pose_for_photos

Finnes det et hemmelig språk,

En kode, et hode, et passord.

noe som binder oss sammen,

en hale,

men hvor er den,

hvorfor er den løs,

hvor er halene å holde i?

Unknown