OPEN CALL

Klimafestivalen §112 går av stabelen fra 30. desember 2014 til 11.januar 2015.

Det er mange kunstnere som er engasjert i spørsmål om klima og miljø og som tar dette med i sitt kunstneriske virke enten det er i billedkunst, performance, scenekunst, film eller video osv. Men det er ingen som har full oversikt over hvilke kunstnere som er aktive på dette feltet i Norge.

Klimafestivalen §112 og Concerned Artists Norway lyser derfor ut Open Call til kunstnere i alle sjangre, som har klima og miljø som tema i sin kunst, om å delta på en dokumentasjonsutstilling. Vi ønsker å dokumentere dette mangfoldet.

Du kan sende inn inntil 3 pdf filer som kan printes i A3 med foto- dokumentasjon av egne verk, performancer, videoer, scenekunst og lignende. Send også prosjektbeskrivelse hvis det er aktuelt og CV. Lag Pdf –filene med tanke på at de skal vises på en vegg.

All dokumentasjon som blir sendt inn vil bli vist i Kulturhuset på Youngstorget fra 3. -11. Januar 2015. Det vil bli montert på plater, omtrent som en veggavis.

Innkommet materiale vil også danne grunnlagsmateriale for å produsere et nytt nettsted som dokumenterer kunst med klima og miljø som tema og som vil fungere som en informasjonsbase over hvilke kunstnere som er aktive på dette feltet. Det vil skape nye nettverk, engasjement og arrangementer.

Send pdf.- filer, CV og annet relevant materiale til: klimakunst.can@gmail.com
Frist for innsendelse er 29.desember
Utstillingen åpner 3. Januar kl. 16 på Kulturhuset, Youngstorget 3, 0181 Oslo
http://www.kulturhusetioslo.no
Mvh.
Festivalkomiteen og Concerned Artist Norway ( CAN)
v/ Elisabeth Medbøe, ansvar for kunstprosjektet.
Mobil 48120747