KOLLAPS og NYE FORTELLINGER

kollapstil fb

Innledning til samtalen med Erland Kiøsterud. Minikonsert over David Abrams tekst Prayer, med Trio Tor E. Braaten, Marius Kolbenstvedt og Liv Nome og Spoken Word av Åsmund Seip. Ordstyrer Elisabeth Medbøe

Fotodokumentasjonsutstilling Klima og miljø i kunsten og videoverket Talekor §112 ved CAN/Liv Nome, begge laget  til Klimafestivalen §112, 2014,     DJ-Libom/Thomas Hildebrand.

HVOR: ROM – Rom for kunst og arkitektur, Maridalsveien 3, 0178 Oslo

NÅR: Lørdag 28. februar kl. 15-18

Om innledningen skriver Kiøsterud:  MO201010702269965AR

– En fortelling? En livsform? Et kunstuttrykk? Innledningen til samtalen vil begynne med et eksempel på hvordan bare en enkel, liten fortelling viser seg å inngå i en kosmologi og slik former vår sansning, vår forståelse av verden og vår måte å være i den på.

Med bakgrunn i tre ulike økologiske aksjoner i Norge vil jeg prøve å belyse fortellingene som kan ligge bak disse aksjonene. Menneskene har opp gjennom tidene utviklet ulike fortellinger for å leve sammen og med naturen. Vi har også utviklet fortellinger som viser seg å undergrave naturgrunnlaget vårt. Hvorfor må vi ha fortellinger? Hvordan oppstår de? Hva er en fortelling?

images-3Skal vi i vår økologiske situasjon benytte oss av gamle fortellinger, skape nye fortellinger, store fortellinger, små fortellinger, fornye de gamle fortellingene?  Spørsmålene vil bli knyttet opp til noen eksempler og mulige allianser som innledning til samtalen:Hvordan skape, utvikle eller endre våre fortellinger, vår måte å være i verden på?

Etter samtalen blir det mat, DJ, mingling og dans utover kvelden.

“jeg hadde en fortelling

jeg var et sted

jeg hadde en tilhørighet

nå har jeg det ikke lenger

vi ser at naturgrunnlaget vårt ødelegges og som konsekvens av det at livene våre ødelegges

vi mangler en fortelling å skape endring, til å bli en annen historie til å bli en annen realitet. 

Hvordan kan vi lage en ny fortelling, slik at båten vi er på ikke forliser?

” Fra Erland Kiøsteruds innlegg under Kollapsdebatten. 

Kiøsteruds refleksjoner er beslektet med the Dark Mountain Project – et nettverk av forfattere, kunstnere og tenkere som har ”stoppet å tro på fortellingene vår sivilisasjon forteller seg selv”. Deres fokus er å få fortellingene til å handle om det som skjer, om den katastrofen vi ser utspille seg, ikke benekte eller skjule men fortelle,  for å kunne endre.

Et eksempel: 2014 var den varmeste året noen gang? Hvor er media? Hvor er de store overskriftene? Hvor er fortellingene? Har vi et ansvar for å lage nye fortellinger? Hvordan gjør vi det?Hva er dine erfaringer?

I CAN har har vi vært opptatt av å lage forbindelser og møtepunkter mellom kunstnere/forskere og aktivister. Kan noen av fortellingene vi trenger oppstå i møter mellom dem?  Vi trenger tid og rom til å snakke sammen om disse tingene. Tid til å reflektere fra egen erfaring, tid til å lytte, tid til å spørre. Derfor velger CAN denne gangen å kun å ha en innleder: Erland Kiøsterud: www.kiosterud.com

CAN ønsker varmt velkommen til kunstnere, aktivister, forfatter, forskere og alle som vil møtes for å snakke om dette.

Klima og miljø i kunsten var en Open Call, initiert av CAN ved billedkunster Elisabeth Medbøe, som viser et mangfold av over 40 kunstnere engasjerte i klima- og miljøspørsmål.

Etter samtalen spiser, drikker, danser og snakker videre sammen: Med DJ Libom aka Thomas Hildebrand.

Det er hyggelig om den som ønsker å delta på middag og fest tar med matrett til fellesbordet.

Samarbeidspartnere: Henrik Der Minassian / ROM.

V E L K O M M E N