Ord om JORD- DYBDESAMTALE


Smeard in mud and held by roots

smeared-in-mud-held-by-rots_web(1)
Sørensen/Kretsløpslandskap 2015

VELKOMMEN TIL NY DYBDESAMTALE

17. juni kl. 18 på ROM – Maridalsveien 3

Erik Joner (Bioforsk) snakker om sine tanker rundt jorda som vårt livsgrunnlag, hvordan vi behandler den – og boken han skriver på med refleksjoner rundt temaer som bæredyktig planteproduksjon, resirkulering av avfall og jordvern med mer filosofiske tilnærminger.

Elise Matilde Lund (KORE) snakke om hvordan forskning om jord kan formidles fra ulike perspektiv med eksempler fra forskeren, bonden, kunstneren og kokkens verden.

Live poesi: Åsmund Seip og lesning av  Kraft av Mikkel Bugge.

CAN´s trubadurer: Smeared in mud and held by roots #1.

Og ikke minst tid til felles samtale og erfaringsutveksling om kveldens tema JORD og matjord.

Dessuten er 2015 FNs internasjonale jordår!

Vi serverer kunst, kunnskap, drikke og økologisk snacks – kom til ROM denne onsdagen midt i juni.

Dybdesamtalen er en del av CAN´s fordypning i jord. Utstillingen JORD – Tapt matjord er tapt for alltid” av Elisabeth Medbøe og Merete Sejersted Bødtker på Tøyen T-bane og to innlegg i Ny Tid om jord er også en del av vår fordypning i jord. Bilder under fra utstilling på Tøyen

raw-3
Elisabeth Medbøe. Foto Jonas Bødtker

Fordypningen i JORD er en del av CAN´s prosjekt: Kollaps- og nye fortellinger. Støttet av Fond for Frilansere og Fritt Ord.

Bødtker/Medbøe
Merete Sejersted Bødtker,  Foto Jonas Bødtker

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s