Invitasjon til samtaleseminar

fotoSultenogs

Sulten og skjønnheten – den andre samtalen

Med hvilke fortellinger overlever vi i morgen?

I debatten om klodens klima og økologi går det gjerne et skille mellom de som mener at løsningen ligger i teknologiske fremskritt og de som mener at den økologiske krisen er av en slik art at mennesket også må endre sin selvforståelse og sin rolle i det økologiske systemet det gjester.
Pressen og offentligheten er raske med å formidle så snart det foreligger håp om teknologiske nyvinninger, «fixet» som skal løse det hele, slik at alt kan fortsette som før.
Når det gjelder forståelsen av at mennesket mer grunnleggende også må endre sin selvforståelse og væremåte, om vi skal ha håp om å overvinne krisen, en oppfatning stadig flere tilslutter seg, mottas denne gjerne med taushet, overbærenhet eller som uttrykk for moralisme.
Troen på at de samme midlene – den samme fortellingen – som har skapt den økologiske krisen skal løse den, er seiglivet. Norge har da heller ikke hatt en grunnleggende debatt om økologi siden Arne Næss.
I essayet Sulten og skjønnheten – en undersøkelse i grenseland mellom politikk, estetikk og etikk – spør forfatteren og essayisten Erland Kiøsterud etter andre forestillinger å handle innenfor enn de som har ført oss inn i krisen.

Invitasjon til åpen samtale:

Concerned Artists Norway, Forfatternes klimaaksjon og Forlaget Oktober inviterer til samtaleseminar hvor kunstnere, filosofer, forfattere og forskere deler sine erfaringer med å utvikle språk til fortellinger som potensielt kan lede ut av den økologiske krisen. Seminaret spør blant annet: Hvordan beveger man seg fra en kunstnerisk eller vitenskapelig forståelsesform til en annen? Hvordan utvikles andre fortellinger? Hva foregår når man går fra et ståsted og et språk til et annet?
Sted: Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2,
Dato: Tirsdag 23. august kl. 18.00

Moderator: Forfatter Erland Kiøsterud 
Innlegg ved:
Billedkunstner Sissel M Bergh
Forfatter og kritiker Freddy Fjellheim
Professor i økonomisk etikk ved NHH Knut Johannessen Ims
Forfatter Agnar Lirhus
Billedkunstner Elisabeth Medbøe
Scenekunstner Nina Ossavy
Professor i filosofi ved UiO Arne Johan Vetlesen

Musikere/performance:
Saksofonist og ECM-artist Trygve Seim
Flamencosangerinne og performancekunstner Johanna Zwaig