Decolonizing Nature?

CAN har fått midler fra Norsk Kulturråd til å lage en festival kalt Declonizing Nature? Denne vil foregå i 2020. Mer informasjon kommer etterhvert. Vi er i planleggingsfasen

One thought on “Decolonizing Nature?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s