HVEM BESTEMMER HVA VI FÅR Å SPISE – om mat og makt

Vi innviterer med dette til årets første CAN møte, som blir en debatt etter forestillingen

 Still in Silence – lørdag 25. Januar 2014.
Les om forestillingen her.

Sted: Black Box Teater, Marstrandgata 8, 0566 Oslo
Forestillingen begynner kl.19.00. Debatten er fra kl. 21.00 – ca. 22.15.
Debatten er gratis og åpen for alle, også de som ikke har sett forestillingen.

Debatten denne kvelden arrangeres av CAN ( Concerned Artists Norway) og vil være om matproduksjon, menneskerettigheter og handel. 

I panelet:
Hans Morten Haugen, Dr. juris, I. amanuensis, Diakonhjemmet
Remi Nilsen, redaktør, Le Monde Diplomatique
Aksel Nærstad, Utviklingspolitisk seniorrådgiver, Utviklingsfondet
Lise Rødland, statsviter, aktiv i Attac, Handelskampanjen og Radikalt økonominettverk Blindern

Ordstyrer: 
Elisabeth Medbøe fra CAN

Still In Silence foto 0925Bilde fra forestillingen “Still in Silence”

Det foregår for tiden forhandlinger om svært omfattende frihandelsavtaler som vil gripe dypt inn i de involverte landenes lovgivingrettspraksis.

Det gjelder Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) ogTrans-Pacific Partnership (TPP)

Som vi vet har forbrukerrettigheter fremdeles en høyere status i rettssystemet i EU enn i USA. Selv om TTIP og TPP har kapitler om miljø, helse og forbrukerrettigheter fryktes det at disse avtalene vil være som en Trojansk hest som baner vei for ensidige rettigheter for de multinasjonale selskapene slik vi har sett eksempler fra i USA, vil ytringsfriheten bli satt i fare hvis den rammer selskapers økonomiske interesser? Norge er som kjent ikke medlem av EU men gjennom EØS – avtalen blir vi presset til å godta bestemmelser som vedtas av EU, TTIP angår oss derfor i sterk grad.

Vi har de siste årene sett en forskyvning av makt fra demokratiske institusjoner til multinasjonale selskaper,selv på felt som bruk av plantegifter og GMO, vil denne prosessen akselerere?

På bakgrunn av erfaringene med Monsanto og andre multinasjonale selskap ønsker vi å utforske lovgiving som en redskap til å ivareta menneskerettigheter i et framtidsperspektiv.

For økt kunnskap og bevisstgjøring om disse temaene er det nødvendig med mer informasjon og debatter. Er det viktig nå å starte aktivistbevegelser i Norge for å utøve press på våre politikere og andre beslutningstakere?

Hvilken lovgiving eksisterer, hva ønsker vi oss og er nødvendig for å kunne ivareta menneskenes og miljøets interesser?

 Les om TTIP her, artikkel av George Monbiot i the Guardian.

Og fra Democracy Now her.

Les artikkelen “Myter om mat” av Aksel Nærstad.

Folk i salen inviteres til å stille spørsmål og å delta i debatten.

Velkommen, dette er en viktig debatt!

CAN arrangerer også ettersnakk etter forestillingen 1. februar, mer info kommer.

Samt at det blir arragneret ettersnakker av dramatiker og korrupsjonsetterforesker Nigel Iyer flere kvelder etter forestillingen

følg med her for dagsprogram.

Still In Silence foto 0870

Artsmangfold på MU – CAN, Sound of MU søndag.1 desember 18-21

images

Om kunstnerisk bearbeidelse av truet fauna og flora, rettet mot barn og unge.

-Torbjørn Davidsen og Ragnhild Gjems om prosjektet “FRØ”
-Anne Mali Sæther om prosjektet “AV DYR ER DU KOMMET”

“FRØ” er et forsøk på å konkretisere demokratiseringsprosesser og gi skoleelever erfaringer i hvordan de kreativt kan påvirke samfunnet og sine egne liv. Et forsøk på å stille en konkret erfaring av jord, vann og frø ved å dyrke fram en hage, opp mot kunnskap om  abstrakte prosesser og maktforhold i matproduksjon, og å gi denne opplevelsen et kunstnerisk uttrykk.

785px-Svalbard_Global_Seed_Vault_main_entrance_1

“AV DYR ER DU KOMMET” undersøker jordas lange historie og dyrearter som nå forsvinner. Inspirert av barns lek-dramaturgi  møter vi grønt slim, salamandere, gorillaer, ulver, de første haleløse menneskene på jord og… oss selv.

Unknown-1

Hvordan er menneskedyrets forhold til dyrene som forsvinner?

Klarer ikke menneskedyret å dele jorda med de andre dyrene?

pose_for_photos

Finnes det et hemmelig språk,

En kode, et hode, et passord.

noe som binder oss sammen,

en hale,

men hvor er den,

hvorfor er den løs,

hvor er halene å holde i?

Unknown

SOME LIKE IT HOT…NOT

 

polar_bears_2-1024x1024

CAN PÅ MU- KLIMA

Vi er glade for å invitere til høstens første CAN på MU

1 september på Sound of MU i Oslo,

nederst i Markveien,

kl. 15.00 til 18.00.

 Hver første søndag i måneden møtes vi for å høre, snakke og utveksle tanker om

kunst, kriser, økologi, aktivisme, seire, håp, depresjoner, gleder, søppel, gift, frustrasjoner, mennesker, dyr, lek, samlebånd, samfunn, stat, filosofi, vær

(listen fortsetter)

Hver gang inviteres noen kunstnere, forskere, aktivister som innledere.

Første 1.sept er det klimafokus i anledning Klimavalg 2013.

Bilde

På HOT (CAN på MU)kommer denne gangen musiker/komponist Maja Ratkje,

(bildet over) danser/koreograf  Agnes Naur Kiss (bildet under):

DSC_0325

– og psykolog Jon Frode Blichfeldt fra Besteforeldreaksjonen.

(men det er ikke han det er bilde av)

Bilde

Vi ønsker så velkommen og håper det blir rom for gode samtaler for alle.

Programmet for de andre CAN på MU dagene slippes i forkant av hver enkelt arrangement.

Hold av hver første søndag i måneden! 

Er det noen du synes vi burde invitere, så meld i fra.

Eller har du et prosjekt du vil snakke om. Ja! Det vil vi.

Vi takker SOUND OF MU for vertskap! 

Bilde