Kunstnernes åpne Klimamikk ( KåK) 2018 Innledning av Erland Kiøsterud

Hva er skjønnhet? Av Erland Kiøsterud Overgangen fra en menneskesentrert til en økologisk forståelse av vår plass i biosfæren, vil endre vår forståelse av hva kunst og estetikk er, skriver forfatteren Erland Kiøsterud  Fra å ha dominert kloden i tusener av år, er mennesket i ferd med å innta en ny plass på biotopen jorden.Continue reading “Kunstnernes åpne Klimamikk ( KåK) 2018 Innledning av Erland Kiøsterud”

CAN´s SPALTE I NY TID

CAN har fått spalte i Ny Tid. Først ute var en refleksjon rundt Erland Kiøstruds tanker om nye fortellinger. Spalten ble illustrert av billedkunstner Elisabeth Mathisen som har hadde fantastisk utstilling på Kunstnerforbundet mars/april 2015, med utgangspunkt i bier. Nedenfor følger spalten og deretter et utdrag fra Kiøsteruds innledning som også ble trykket i NyContinue reading “CAN´s SPALTE I NY TID”

Grunnlovens Paragraf 112 mot TTIP

Grunnlovens paragraf 112 slår fast: “Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.” I siste ledd heter det: ”Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger”.Continue reading “Grunnlovens Paragraf 112 mot TTIP”

DOMINANS

DOMINANS -er det sivilisert å dominere? Av Tiril Bryn og Martin Lee Mueller Vi er i regnskogen i Borneo og Sumatra. I avskogingsprosessen blir arbeidere fortalt at hvis villdyr kommer i veien, skal de gjøre det som er nødvendig for å bli kvitt dem uansett metode. De blir kjørt over av store maskiner, slått tilContinue reading “DOMINANS”

BØNNETERROR

Bønneterror  av Elisabeth Medbøe Neida, det handler ikke om å bli terrorisert av religiøs praksis, men det jeg vil kalle terror mot bønner, de vi spiser. Jeg sitter med bønner i hånden og mistenker at noen ønsker å oppnå verdensherredømme over bønner og frø. Blir patentrettigheter, Intellectual Property Rights, brukt som vår tids kolonialisme? OgContinue reading “BØNNETERROR”

FORBY ROUNDUP

Vi vil ikke ha RoundUp i Norge. Nina Ossavy har på vegne av CAN laget denne underskriftskampanjen Her må det brøles, bråkes og forbys. Del med venner.