Åpen mikrofon ved CAN på Corruption the Musical?

Velkommen til åpen mikrofon om korrupsjon og økologiske konsekvenser den 15. mars direkte etter forestillingen Corruption the Musical?

CAN ved Nina Ossavy som produsent og Elisabeth Medbøe leder samtalen. Vi har invitert Baard Johannessen, biolog og toksikolog .

I 2014 ble Baard Johannessens opplevelser med korrupsjon i FAO utgangspunktet for Ossavy & Kolbenstvedts forestilling «Still in Silence». Johannessen oppdaget korrupsjon på høyt nivå i FN, noe som ledet til at et av de giftigste sprøytemidlene i verden kom på en godkjent-liste over anbefalte pesticider i FN, kalt «Table One». Giften het Fipronil og ble senere kjent for å være en av de viktigste årsakene til biedøden over store deler av verden.

Johannessen var i Afrika som biolog da han oppdaget denne korrupsjonen mens han forsket på hvordan man kunne redusere bruken av sprøytemidler i gresshoppebekjempelse. Han utviklet da en kombinasjonsmetode hvor han satt sammen to ulike sprøytemidler i mye lavere doser enn ved vanlig bruk, slik at de fikk en synergieffekt. Giftmengden ble redusert.

Laksenæringen – med unntak av Lerøy, Sjøtroll og noen enkelte oppdrettere – bruker hans metode uten å betale for patentet, og patentstriden mellom Johannessen og oppdrettsnæringen i Norge har foregått i flere år . I juni tapte han i Oslo tingrett, men vant i det Europeiske Patentstyret (EPO)i desember. Saken er anket til Borgarting lagmannsrett. Denne kvelden får vi et innsyn i Baards erfaring med det norske lakseeventyret .

Er vi i Norge så rene og gode som vi gir utrykk for?

Bildet begynner å gå i stykker med avsløringer om korrupsjon i Yara, Telenor og Statoil. Nå ser vi korrupsjonen i øyene – og langsomt må vi innse at vi er like mye disponert for korrupsjon her i det perfekte nord.

Velkommen til åpen samtale om «grådigheten i oss alle». Det blir anledning for alle til å dele sine egen historier i etterkant av forestillingen Corruption the Musical? på Ingensteds i Oslo

Det er mulig å komme rett på samtale men det anbefales å se forestillingen. CAN folk får rabattert pris.

Om forestillingen Corruption the Musical
“Everything you wanted to know about corruption but were too afraid to ask…” #corruptionthemusical
Billetter til forestillingen https://theatreofcorruption.ticketco.no/

“What have we done to that love?”

what_have_we_done_hela_publik2Vi lever i en underlig tid.
Vi dyrker naturen. Vi elsker dyrene.

Skoger brenner. Is smelter.
Vi tviler. Vi venter.

What have we done to that love?

Billedkunstnerne Toril Rygh og Anna Widén stiller ut i montrene på Tøyen T-banestasjon i anledning Klimafestivalen §112. Utstillingen står i perioden 16. januar – 29. februar 2016

Prosjektet “What have we done to that love?” er et arbeid i utvikling hvor kunstnerne konfronterer menneskets selvskrevne makt og posisjon i forhold til naturen og dyrene. Hva skjer om vi likestiller et tre med en hund, en flue med et menneske?

Det er unektelig upraktisk (og kanskje umulig) for oss å leve i likeverd med andre livsformer. Kan vi overhodet eksistere i en verden uten hierarkiene og fortsette å være mennesker?

I denne utstillingen vises nye arbeider i form av digitale kollasjer (Rygh)
og skulpturer i tre (Widén).

MIN MIDDAG MED CAN

babbets_feast_gallery--gt_full_width_landscape_B0

DYBDESAMTALE :  MAT

ROM FOR KUNST OG ARITEKTUR. SØNDAG 29. november fra 15.00-17.00

Vi har gleden av å invitere til årets siste dybdesamtale om MAT. Og denne samtalen tar vi selvsagt rundt bordet mens vi spiser og drikker.

Innlederne til samtalen blir kunstnerduoen Book og Hedén, Linda Jolly og mataksjonister Anniken Rustad Jøssund og Håkon Mella. I tillegg kommer saksofonist Njål Ølnes og bassist Stian Andersen og geleider oss musikalsk gjennom maten. Og selvfølgelig dukker CAN´s husband the CANS opp. Dokumentarist, journalist og redaktør i Ny Tid Truls Lie vil filme samtalen

Book og Hedén har i en årekke intersessert seg for spørsmål knytet til mat og jord og viser samtidig utsillingen SUPERWEEDS-SUPERBUGS på monterne på Tøyen, hvor CAN det siste året har hatt jevnlige utstillinger.

Dawn Nordby, from left, University of Illinois Extension weed specialist, and research assistants Jon Miller, Mike Butler and Phillip Parrish display giant ragweed plants that grew nearly 11 feet tall at the Northern Illinois Agronomy Research Center near DeKalb. The University of Illinois is a member of the Glyphosate, Weeds and Crops Group, which includes Purdue University. (University of Illinois Extension photo/Lyle Paul)

Ingid Book og Carina Hedén innledet sitt kunstneriske samarbeid allerede i 1987. De er to helt sentrale kunstnere på den norske kunstscenen og har bred nasjonal- og internasjonal utstillingserfa- ring, bl.a. som festspillutstillere ved Festspillene i Bergen (2008), og som Norges representanter ved den prestisjefylte Sao Paolo-biennalen (2004)

Linda Jolly er universiteslekotr på NMBU og jobber  med prosjektet “Levende Læring” det det arbeidet med å gi skolebarn innsikt i matens vei fra jord til bord gjennom aktiv deltagelse og dette vil hun snakke om i samtalen. Kompost vil hun også komme innpå. Linda Jolly er også styremedlem i Biodynamisk Forening.

Topimage2Håkon Mella har forfattet boka “Enkel kjøkkenhage på 1-2-3”, har utdanning bl.a. innen bærekraftig landbruk, og jobber som kokk og gartner. Annikken Jøssund har utdanning innen miljø & utvikling, skriver for tiden master om bærekraftig utdanning og skolehager i Oslo, og har drevet bla. Paulus Nytte & Sansehage prosjekt. Sammen bor de på Nesodden og lever det gode liv i skogen, sammen med katter, høner, ender og bier.

VELKOMMEN

readimage

SKOG dybdesamtale kl 18.00, 2 september 2015. ROM for kunst og arkitektur

SKOG

skog CAN dybdesamtale

 Vi legger opp til et spennende, rolig og romslig program med innlederne:
Per Ingvar Haukeland; som vil snakke fra et
mytopoetisk og økosofisk ståsted, og skogforskeren Gunnhild Søgaard.

The CANs kommer med en akustisk versjon av  Nick Cave´s låt – “We no who U R”. og et Haiku dikt fra Zen-tradisjonen m.m. Musikerne denne kvelden er Marius Kolbenstvedt på metallofon, Tor-Egil BraateThe CANs bilde 2n på perkusjon og Liv-K. Nome på
vokal.

Vi er altså så veldig heldige å få besøk av Naturfilosofen,forskeren og forfatteren Per Ingvar Haukeland. Han reiser ens ærend fra Bø, der han arbeider som forsker i Telemark forskning. Han er ikke minst en av grunnleggerne av Alliance of Wild Ethics sammen med bl.a David Abram. 

Vi er også så veldig heldige å få besøk av forskeren Gunnhild Søgaard som er ansatt som sjefsforsker på skog i NIBIO – Universitetet i Ås.

Begge innlederne har bidratt direkte til utstillingen SKOG – Vi eier skogene på Tøyen T-bane stasjon som henger der nå. Per Ingvar og Gunnhild heiv seg rundt på 5 øringen for å komme med nødvendig tekst til utstillingen, på veldig kort varsel. Jeg er uendelig takknemlig for deres bidrag til dette stuntet. Utstillingen er godt besøkt (hehe.. det går visst 30.000 folk forbi hver dag her), og henger enda en stund ->12 sept, så du rekker å ta deg en tur.

Temaet Skog har vært, og er, et sterkt tema å jobbe med. Det tror jeg begge innlederne også er enig i. Jeg bor i skog-kanten og har trær og fugler tett rundt meg i dagliglivet. Jeg og kjæresten sover ute på terrassen i sommerhalvåret, og vi føler oss nærmest i ett med skogen her. Det gjorde det ekstra følelsesmessig sterkt da den vernede fossen i skogen vår her som jeg har tatt bilder av i over ett og et halvt år, viser seg å ha den mest forferdelige vannkvaliteten! Den hadde enorme mengder E-coli (altså nylig utslipp av kloakk, og en kimtall verdi på 610 som er utrolig høyt, og koliforme bakterier på mer enn 200). Jeg måtte grine. Jeg har sendt resultatet videre til SABIMA og andre beboere her, og fått god respons tilbake, så jeg vet at jeg ikke står alene med denne helt konkrete saken.

prøvetaking av Hasla 11082015

Uansett. Skog og mangfold og bærekraft bare må bli et tema som folk flest kan forstå. Jeg vil gjøre mitt så godt jeg klarer.

Velkommen til SKOG på ROM hos CAN. Det betyr mye om du kan komme!

Masse varme fra Liv – K. Nome i CANs Rød Tråd (styret)

https://www.facebook.com/events/676380149129735/?ref=22&feed_story_type=22&action_history=null

https://www.facebook.com/events/1607962869484986/?ref=22&feed_story_type=22&action_history=null

VANNET ER TILSLUTT DET SAMME VANNET

Denne utstillingen er først ut i en serie på seks monterutstillinger på Tøyen t-bane som er CANs nye ettårige arena for tverrfaglige prosjekter.

Utstillingen lages som en dialog mellom klimaforsker Borgar Aamaas, billedkunstner Hanna Roloff og forfatter Ingrid Storholmen. I tillegg vises en tilpasset versjon av prosjektet KAURENE ved Stenberg/Sørensen.

Sammenfallende tema er vannkretsløpet – både fra et personlig og poetisk blikk som i Stor- holmens tekst eller Roloffs fotografi Å puste i vann. Eller vannkretsløpet i et klima- perspektiv fra et forskerståsted med en uortodoks fremføring av innholdet i FNs klima- rapport. Og som i Kaurene; kunst som aktivisme med visningen av konkret marint plastavfall hentet opp fra lokaliteter i Oslofjorden.

På åpningen 11 januar kl. 1400 blir det performance med Borgar Aamaas, Ingrid Storholmen og CAN-medlemmer. Performancen bygger blant annet på en norsk oppsummering av FNs klimapanel sin femte hovedrapport 2013/14 og tekster av Ingrid Storholmen: Kan kunstnere, forfattere og forskere forstå hverandre?

Hører noen i det hele tatt hva forskerne sier? Skjønner vi alvoret i hva klima- forskningen formidler?

«Å PUSTE I VANN” – fotografi av Hanna Roloff.

143.50x20cm

Ustillignen lages som en dialog med

klimaforsker Borgar Aamaas

billedkunstner Hanna Roloff

og forfatter Ingrid Storholmen,

i samarbeid med Nina Ossavy

og Elin T. Sørensen 

fra CAN

 DET BLIR PERFORMANCE PÅ ÅPNINGEN

Aamaas_performance_IPCC-rapport-1

Borgar Aamaas er klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Han er utdannet meteorolog og for- sker på klimaeffekter av forskjellige typer utslipp. I 2013 var han bidragsyter til den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel.

Ingrid Storholmen er forfatter og har skrevet sju bøker i ulike genrer – alle på Aschehoug forlag. Hun har mot- tatt en rekke priser og boka Tsjernobylfortellinger er nominert til IMPAC Dublin Literary Award 2015. Teaterversjonen av boka har premiere i mars 2015. Storholmen sitter i redaksjonen til Forfatternes klimaaksjon.

Hanna Roloff er billedkunstner med BA i Visuell Kunst fra Kunsthøyskolen i Oslo. I sitt arbeid tar hun ut- gangspunkt i forholdet mellom mennesker naturen, med fokus på hvordan deres handlinger og tanker påvirker hverandre. Roloff jobber med tekstil, fotografi, tekst og materialer og objekter som har en kobling til naturen.

Stenberg/Sørensen er et samarbeidet mellom forfatter og sykepleier MA Stein Sørensen og billedkunstnere/ landskapsarkitekter MA Erle Stenberg og Elin T. Sørensen. Prosjektet KAURENE ble laget til utstillingen Gjennom naturen – en røff guide på Stenersenmuseet august-desember 2014.

Monterutstillingen er produsert av CAN ved Nina Ossavy og Elin T. Sørensen i samarbeid med Sporveiene AS. Prosjektet er en del av Klimafestivalen §112 http://klimafestivalen112.no/

Kontakt gjerne CAN

Nina Ossavy 984 24 814

Elin T. Sørensen 466 36 130

Stenberg-Sørensen_Kaurene_150dpi

Utstillingen er en del av Klimafestvialen 112

– for de som har lyst- -går vi etter åpningen sammen til en kafe i nærheten-

VI ØNSKER ALLE VARMT VELKOMMEN

Tittelen på utstillingen er hentet fra Storholmens dikt Krigshunden I

Ingrid Storholmen_Vannet er tilslutt det samme vannet_200dpi

NYTT CAN MØTE 11 JUNI

CAN har hatt et oppstartsmøte. Det var veldig spennende. Så spennende faktisk at vi fikk for liten tid til å diskutere grundiger hva CAN kan være. Så vi kjenner at det kan være fint å møtes og snakkes nærmere om hva CAN kan være, hva som skal være vårt fokus, hvordan vi kan jobbe best og hvordan organisere oss.
Vi har fokus på å snakke sammen på dette møtet, så eneste innlederdenne gang blir dramatiker og korrupsjonsetterforsker Nigel Krishna Iyer som vil snakke om hvorfor korrupsjon ødelegger planeten.
Til høsten blir det høstprogram med møter hver første søndag i måneden med blant annet Maja Ratkje 1. september.
Men først altså et mellommøte med tid til å snakke sammen. Vi håper du kan komme. Stedet er Sound of Mu i Oslo, Markveien 58, tiden er 12.30-15.00
 
Før dette CAN-møte er det et spennende arrangement hos Fritt Ord i Uranienborgveien 2, samme dag fra 10 -12-. Vi oppfordrer alle som kan til å dra. Der kommer bøndene og Monsantomotstanderne og Percy og Louise Schmeiser. Les mer om dem her:

Hilsen til CAN fra Toril Solvang

HEI CAN

Fra Toril Solvang

Hei. Hei. Dette er en hilsen fra meg.

Jeg skulle jo ha vært her. Beklager at jeg ikke er det.

Jeg lovte jeg Marius skrive en hilsen. Og det gjør jeg nå. Hei dere.

Men jeg syns det var vanskelig. Viser det seg.

Det er bare vanskelig. Fordi han bad om et manifest.

Et manifest, det bad han om. MANIFEST.

Sånn her sa han; Du kan bare skrive ti linjer i manifestform.

Jaaa, det kan jeg bare gjøre ja.

Så snakket vi en masse, og så tror jeg han trakk det tilbake!

Du kan skrive en tekst i manifest form eller nei, hvilken form du vil.

Jeg vet ikke hvilken form dette tar. Men her er et  forsøk.

 

MANIFEST for scenekunsten

1. Ikke lag no nytt.

2. Lag bare nye tekster men ikke ny scenografi. (Men ikke skriv ut tekstene.)

3. Alt som må fraktes – kutt det ut.

4. Ikke dra på turne. Eller, bare hvis du sykler kan du dra på turne. Tog er også bra.

(Dette ble mer som regler.)

5. Lag en scenografibank av scenografier som allerede eksisterer.

6. Lag nærteater! Bruk alle som bor rundt deg.

Kanskje dette hørtes morsomt og ironisk ut?

Men jeg mener det, hvorfor må vi kaste så mye stash vi har laget hele tiden, hvorfor må alt være nyskapende, hva betyr nyskapende egentlig, det er jo bare variasjoner over det samme? – og hvorfor må vi fly fire timer (som jeg gjorde her om dagen) for å gå på et møte for å få vite: Så mange penger har du til dette prosjektet.  Å ja! Sa jeg og så fløy jeg hjem igjen.

Jeg kommer på et standupnummer jeg har sett en gang. Eller jeg har sett det på youtube.

Det er en gammal sur fyr som heter George Carlin – han snakker om menneskets mening med å være på jorda. Og at menneskene er går rundt på jorda og er veldig bekymra. Bekymra for naturen og utryddede arter. Men de fleste artene på jorda har forsvunnet UTEN vår hjelp. HVOR ARROGANTE GÅR DET AN Å VÆRE? Og nå, nå, sier han, nå skal vi redde JORDA. Det som er bra med dette nummeret. Det er poenget hans. AT de fleste vil REDDE PLANETEN, fordi de er redde for sin egen komfort.

MEN DET ER IKKE NOE GALT MED JORDA!! Jorda har vært her i over fire milliarder år eller no sånt, den har klart seg, den har klart seg gjennom mye verre ting enn oss, vulkaner, magnetiske stormer, magnetisk reversering av polene,  asteroider, flere istider, oversvømmelser, ja you name it.

Det er oss det er noe galt med. . .

Planeten skal ikke noen steder, vi derimot! Vi  derimot! Bør pakke sekken!

Planeten vil riste oss av seg, som om vi var lopper! En irritasjon på overflaten.

Planeten kommer til å være her lenge, lenge, lenge, lenge etter at vi har vært her. For det er det planeten gjør, den vakre blå planeten vår, den regulerer seg selv.

Og om plastikk ikke er nedbrytbart , så kanskje jorda inkorporerer plastikk i sitt nye paradigme. Jorda pluss plastikk! Kanskje plastikk blir en av jordas barn? Ville  ha plastikk, men kunne ikke lage det selv. Skaffet menneskene.

Og så kanskje det er selve svaret på vårt eldgamle filosofiske  spørsmål. HVORFOR ER VI HER?

–       Plastikk!!

Nå har jorda fått det den vil ha, plastikk! Nå kan vi fases ut…

Vi ses!

Hilsen Toril

Bilde

Toril Solvang, her som Æddaprisvinner 2011/2012