CAN er et tverrfaglig kunstnernettverk hvor kunstnere med engasjement for miljø-, klima- og økologispørsmål, møtes og igangsetter ulike prosjekter. 

CAN har en arbeidsgruppe som vi kaller RØD TRÅD. 

Nåværende Rød tråd er Marius Kolbenstvedt, Nicolay Lange-Nielsen, Nina Ossavy, Liv Nome og Njål Ølnes.

Hovedfokus for 20/21 er utviklingen av en bok (festival-i-bok):

Å dekolonisere naturen. Med planlagt utgivelse vinteren 2021.