HVEM ER CAN?

CAN er et tverrfaglig kunstnernettverk.

CAN har en arbeidsgruppe som vi kaller RØD TRÅD.

Nåværende Rød tråd gruppe er Marius Kolbenstvedt, Niclay Lange-Nielsen, Nina Ossavy, Ingebjørg Vatne.

 

Rød tråd fra mai 2017 – mai 2018 av Siri Austeen, Zoe Christiansen og Elisabeth Medbøe

ETM,portrett2

Elisabeth er billedkunstner med bred utdannelse fra bl. a. Statens Kunstakademi, BHU India, PPU fra UiO og forskeropplæring på Arkitekshøgskolen i Oslo. Ved siden av sitt kunstneriske virke har hun hatt flere administrative og pedagogiske jobber.
Hennes kunstneriske aktivitet bærer preg av samfunnsengasjement og at hun har bodd og virket i svært ulike samfunnsforhold og kulturer, bl. a. lange perioder i Nord og Nordøst India, og et år i Egypt og Midtøsten.
I sammenheng med CAN og miljøengasjementet kan nevnes at hun tok agronomutdanning i sin ungdom og har siden hatt en spesiell interesse for jordbruk og hvordan naturens ressurser blir ivaretatt.
Elisabeth var med å stifte CAN som organisasjon og satt i Rød tråd fra 2014 – 2018.  Elisabeths hjemmeside

Andre verv i CAN 2017 – 2018
Vara i Rød tråd:
Hege Rimestad ( 2017-2018)
Calina Pandele Ytredal ( 2017-2018)

Valgkomité:
Marius Kolbenstvedt

I Rød tråd fra 2014 – mai 2017

Nina Ossavy

foto lesning SE tiff 033

Nina Ossavy er regissør, skuespiller, dramatiker, og birøkter, har en Master i theatre Practices fra Rose Bruford College (2001) samt elev og fast ansatt skuespiller på Grenland Friteater. Fortid i Natur og Ungdom. Ninas hovedfokus i CAN er mat, demokrati, multinasjonale selskaper.
Ninas hjemmeside

Marius Kolbenstvedt

foto marius SE tiff 160

Marius Kolbenstvedt er utdannet skuespiller fra Nordisk Teateskolen, var med å starte De Utvalgte etter skolen der. Også bachelor i idehistorie. Jobber som musiker, skuespiller og regissør.

Nina og Marius driver Ossavy&Kolbenstvedt sammen, og jobber også med andre prosjekter som frilansere. Med Ossavy & Kolbenstvedt holder de på med en krisetrilogi hvor utganspunktet er bideøden

Liv K. Nome

LIV

Liv er musiker i VARDE og soloartist i Origami Natura. I CAN holder Liv fokus på CAN-koret og aksjoner.
Liv har bakgrunn fra Naturvernforbundet Oslo/Akershus
Har eget plateselskap – BPS Production med distribusjonsavtale hos Phonofile/Artspages.
Nytt av året er musikken til giftdokumentaren “Lillebror ser deg” av regissør Anne Berit Vestby. Livs hjemmeside.

I Rød tråd fra 2014 – 2016

Elin Tanding Sørensen 

Landskapsarkitekt MA bærekraftig planlegging/økosystemdesign (2008) + Miljø og utvikling ved Senter for Utvikling og Miljø UiO (2005) + Billedkunstner BA + Animatør fra Høgskulen i Volda (1999). Har utforsket kombinasjonen kunst, klima og miljøspørsmål siden 2004, blant annet i utstillingen/publikasjonen Sol og Vind, Galleri F 15 (2005). Partner i Stenberg/Sørensen siden 2006, som står bak stedsspesifikke verk som Biblioteksinteriør  i Hamsunsenteret og bidraget Forbruk/avfall iKlimaantologien SNU (Norsk klimanettverk).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s