HVEM ER CAN?

CAN er et tverrfaglig kunstnernettverk.

CAN har en arbeidsgruppe som vi kaller RØD TRÅD.

Nåværende Rød tråd gruppe er Marius Kolbenstvedt, Niclay Lange-Nielsen, Nina Ossavy, Ingebjørg Vatne.

Rød tråd fra mai 2017 – mai 2018 bestod av Siri Austeen, Zoe Christiansen og Elisabeth Medbøe

Siri,portrett,CAN SIRI AUSTEEN: er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Austeens arbeider er prosessorienterte med fokus lyd som medium og fenomen. I hennes nåværende prosjekt Soniske Forplantninger utforskes virkeligheten gjennom kombinasjoner av felt-opptak og ulike material ved hjelp av enkel transducer-teknologi. Austeen arbeider med lydinstallasjoner, performance – samt offentlige kunstoppdrag som bl.a. Sivilt Rosignal for Fredrikstad festning, Ears of the Fields for Falstadsenteret og South-North-Sound-exchange ved Sørumsand vgs.

http://www.austeen.no/

ZOE CHRISTIANSEN

Zoe,portrett CANer gründer og eier av The Northern Company. Hun har bakgrunn i kunst og har arbeidet som regissør og produsent for en rekke tverrkulturelle kunst og teaterprosjekter siden begynnelsen av 80 tallet. Hennes siste company; Mobile Homes arbeidet med stedsrelaterte prosjekter hvor mat og felles måltider ofte var en del av virkemidlene som ble anvendt sammen med audiovisuelle uttrykk; musikk, bilde og tekst. Hun er medforfatter av kokeboken ”Tang og Tare, et hav av mat” Cappelen Damm 2016. For sitt arbeid med mat og bærekraft mottok Zoe Local Eat Award i 2014, samt bl.a. Heddaprisen for forestillingen Tigerhagen.

Elisabeth Medbøe

ETM,portrett2  Elisabeth er billedkunstner med bred utdannelse fra bl. a. Statens Kunstakademi, BHU India, PPU fra UiO og forskeropplæring på Arkitekshøgskolen i Oslo. Ved siden av sitt kunstneriske virke har hun hatt flere administrative og pedagogiske jobber. Hennes kunstneriske aktivitet bærer preg av samfunnsengasjement og at hun har bodd og virket i svært ulike samfunnsforhold og kulturer, bl. a. lange perioder i Nord og Nordøst India, og et år i Egypt og Midtøsten. I sammenheng med CAN og miljøengasjementet kan nevnes at hun tok agronomutdanning i sin ungdom og har siden hatt en spesiell interesse for jordbruk og hvordan naturens ressurser blir ivaretatt.
Elisabeth var med å stifte CAN som organisasjon og satt i Rød tråd fra 2014 – 2018.  Elisabeths hjemmeside

Andre verv i CAN 2017 – 2018
Vara i Rød tråd:
Hege Rimestad ( 2017-2018)
Calina Pandele Ytredal ( 2017-2018)

Calina,portrett CAN

CALINA PANDELE YTTREDAL: arbeider med lys, farge, rom og tid. Gjennom sine todimensjonale verker, lysskulpturer, offentlige oppdrag og sted-spesifikke installasjoner, ønsker hun å fremheve sårbare relasjoner innen økosystemer, inkludert mennesket. Et verk overlapper verdens nordligste skog i Kirkenes og forandrer seg i takt med dens sykluser, en 5 m høy “Sjøhest” stiger opp av havet og blir synliggjort. Yttredal har stilt ut i Norge og i utland, hun er innkjøpt av offentlige institusjoner, mottatt Kultur og Næringsprisen, hennes grafikk er i Dronning Sonjas kunstsamling. Også utgitt fagbøker på Gyldendal og Fagbokforlaget. Blogg: https://calinayttredal.wordpress.com/

 

Valgkomité:
Marius Kolbenstvedt

I Rød tråd fra 2014 – mai 2017

Nina Ossavy

foto lesning SE tiff 033

Nina Ossavy er regissør, skuespiller, dramatiker, og birøkter, har en Master i theatre Practices fra Rose Bruford College (2001) samt elev og fast ansatt skuespiller på Grenland Friteater. Fortid i Natur og Ungdom. Ninas hovedfokus i CAN er mat, demokrati, multinasjonale selskaper.
Ninas hjemmeside

Marius Kolbenstvedt

foto marius SE tiff 160

Marius Kolbenstvedt er utdannet skuespiller fra Nordisk Teateskolen, var med å starte De Utvalgte etter skolen der. Også bachelor i idehistorie. Jobber som musiker, skuespiller og regissør.

Nina og Marius driver Ossavy&Kolbenstvedt sammen, og jobber også med andre prosjekter som frilansere. Med Ossavy & Kolbenstvedt holder de på med en krisetrilogi hvor utganspunktet er bideøden

Liv K. Nome

LIV

Liv er musiker i VARDE og soloartist i Origami Natura. I CAN holder Liv fokus på CAN-koret og aksjoner.
Liv har bakgrunn fra Naturvernforbundet Oslo/Akershus
Har eget plateselskap – BPS Production med distribusjonsavtale hos Phonofile/Artspages.
Nytt av året er musikken til giftdokumentaren “Lillebror ser deg” av regissør Anne Berit Vestby. Livs hjemmeside.

I Rød tråd fra 2014 – 2016

Elin Tanding Sørensen 

Landskapsarkitekt MA bærekraftig planlegging/økosystemdesign (2008) + Miljø og utvikling ved Senter for Utvikling og Miljø UiO (2005) + Billedkunstner BA + Animatør fra Høgskulen i Volda (1999). Har utforsket kombinasjonen kunst, klima og miljøspørsmål siden 2004, blant annet i utstillingen/publikasjonen Sol og Vind, Galleri F 15 (2005). Partner i Stenberg/Sørensen siden 2006, som står bak stedsspesifikke verk som Biblioteksinteriør  i Hamsunsenteret og bidraget Forbruk/avfall iKlimaantologien SNU (Norsk klimanettverk).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s