Concerned Artists Norway (CAN) har, i samarbeid med Iris forlag, laget boken Naturtro – Om å dekolonisere naturen.

BOKA er et resultat av fjorårets planlagte øko-kunstfestival som på grunn av pandemien ble transformert til en bok. Boka kan kjøpes i alle bokhandlere og via forlaget.

BOKA KAN BESTILLES HER


I denne hybride boken reflekterer kunstnere, forfattere, poeter og forskere
i et mangfold av uttrykksformer rundt begrepet « å dekolonisere naturen».
Kan dette begrepet bidra til å utvide forståelsen av vårt samspill med
andre levende arter? Hva betyr det egentlig?

Terra nullius var kolonitidens betegnelse på tomt land. Et landområde
som var klar til å invaderes. Men ingen områder var eller er tomme,
uavhengig av menneskets tilstedeværelse: vi deler jorden med våre
medskapninger. De fleste koloniriket ble dannet ved brutal krigføring.
Krigen mot naturen er like brutal. Mens dekoloniseringen av
nasjonalstater har vært en viktig utvikling i etterkrigstidens verden, har en
dekolonisering av naturen knapt begynt. Det er kanskje på tide?

Redaktører: Nina Ossavy og Marius Kolbenstvedt

Utdrag fra boka

I boka finnes intervjuer med T.J Demos, Benedictio Carling, kunstnerduoen Book og Hedèn og Niilas Somby.

Marit Ruge Bjærke, Karen O’Brian, Kristoffer Bøhn, Erland Kiøsterud, Siri Harr Steinvik, Pella Thiel, Arne Johan Vetlesen og Njål Ølnes har skrevet essays som behandler tematikken fra deres ulike perspektiver.

Poesi fra Kaisa Aglen, Gro Dahle, Inger Elisabeth Hansen, Eirik Havnes, Mette Karlsvik, Amalie Kasin Lerstang, Marius Kolbenstvedt, Torgeir Rebolledo Pedersen, Brita Skybak, Ingrid Storholmen og Åsmund Seip.

Beskrivelser av verk og/eller bilder av verk, fra ulike kunstnere som: Kyuja Bae, Tone Bjordam, Reza Esapour (Iran), Fernanda Branca, Benedictio Carling (S), Ingrid Book/Carina Hedéen (S), Eirik Havnes, Camilla Graff Junior (DK), Guri-Guri Henriksen, Liv Kristin Holmberg, Tove Karoliussen, Lone Klein, Marius Kolbenstvedt, Merete Klingen, Marte Lea/Trygve Seim/Njål Ølnes, Martin Virgili/ Mariano Losa (Argentina, Nicolay Lange- Nielsen/Emma Rowena Hansen, Liv Nome, Nina Ossavy/Sara Serrano, Brita Skybak, Siri Harr Steinvik, Hildegunn Solbø og Marianne Skjeldal,

Brita Skybak har laget tegningen til forsiden på boka. Design ved Hilde Mork.

Utdrag fra boka

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Fritt Ord

#ShowYourStripes
www.showyourstripes.info/
Graphics and lead scientist: Ed Hawkins, NCAS, UoR.
Data: Berkeley Earth, NOAA, UK Met Office, MeteoSwiss, DWD, SMHI, UoR, Meteo France & ZAMG

#ShowYourStripes
Basert på klimaforskning har Professor Ed Hawkins ved universitetet i Reading skapt en visuell framstilling som på en minimalistisk måte formidler temperaturendringer pr. land over de siste 100+ årene: “Warming Stripes”. 
Hver stripe representerer den årlige gjennomsnittstemperaturen i et land, skalert i 16 fargetoner i blått og rødt. For så godt som alle land og regioner endrer stripene seg fra i all hovedsak blått til rødt i de senere årene. Søk opp steder på showyourstripes.info.
Stripene gir en umiddelbar forståelse av et komplekst materiale. Bildet fester seg lett på netthinna. Professor Ed Hawkins oppfordrer oss til å bruke dette materialet kreativt, oppgi kilder og rettighetshavere, og hvis det legges ut på nett, merke det #ShowYourStripes.
 “Warming Stripes”- tekstilene ved Siri Harr Steinvik, i boka viser Norges årlige temperatur-gjennomsnitt fra 1901 til 2018 og verdens gjennomsnitt fra 1855 til 2018 strikket i Rauma-ull, som del av en internasjonal aksjonistisk “artivism/craftivism”. 

Advertisement