Forfatter Erland Kiøstruds innledning til dybdesamtale på ROm for kunst 28 februar 2015. Kollaps – og nye fortellinger (del 1), Kollaps -og nye fortellinger (del 2)

Elektroperc- tolker David Abrams dikt Prayer. Konsert på dybdesamtale Rom for kunst 28 februar 2015. Hele konserten.

Electroperc- utdrag fra konserten

TALEKOR §112- til Klimafestivalen 2014/15

Performance til åpningen av utstillingen: VANNET ER TILSLUTT DET SAMME VANNET  Utstillingen var en del av Klimafestivalen 212, og ble laget i samarbeid med Sporveiene på monterne på Tøyen t-banestasjon.

CAN DELTOK PÅ KLIMAVALG 2013 MED TALEKORET NØBBKÅFS. BLE GJOR FLERE STEDER MED LITT ULIK FORM.

CAN HAR OGSÅ AKSJONERT MOT GIFTSPRØYTING AV ROUNDUP 2013

CANs DYREKOR på KOMMUNESTYRET MØTE 2014  SANG  og INNLEGG MOT ROUNDUP. Kommunestyret har i ettertid, vedtatt lokalt forbud mot kommunal bruk av Roundup etter et forslag fra De Grønne på Nesodden.

JOHANNA ZWAIG PERFORMANCE. Under debatten Kollaps, hvordan skape nye allianser, på Stenersenmuseet under Forksningsdagene 2013.

ERLAND KIØSTERUD: INNLEGG PÅ CAN`S KOLLAPS DEBATT. Arrangert på Stenersenmuseet under Forskningsdagene 2013.