Concerned Artists Norway (CAN) er et åpent nettverk av kunstnere som adresserer miljø- og klimaspørsmål i en sjangeroverskridende og tverrfaglig retning. CAN ønsker å sette dagsorden gjennom å skape rom for nye fortellinger i samtiden.

CAN som nettverk er i stadig bevegelse og og vår virksomhet er nært knyttet opp til den enkeltes initiativ og kunstneriske praksis – samtidig kan felles møtepunkt settes i bevegelse av offentlig debatt, samfunn, miljø og klimaspørsmål .

CAN ble etablert i 2013 og formelt stiftet i 2014 og har siden da arrangert en rekke kunstneriske stunts, utstillinger, konserter, debatter og dybdesamtaler.
Rød Tråd i CAN har jevnlige møter og har samarbeidet med en rekke organisasjoner, som Norsk Klimanettverk, Deichmanske bibliotek, Tenketanken TAU, Forskningsrådet og Grønn Festival.

CAN er medlem av Foreningen Grunnloven §112 fra september 2015, http://grl112.no/

CAN har en representant i Fellesutvalget til Klimavalgalliansen http://www.klimavalgalliansen.no/

CAN er aktiv i Arbeidsgruppen til Klimafestivalen § 112, http://klimafestivalen112.no/

 

CAN`s ARBEID 2016 / 2017

CAN har stått for å arrangere og/eller har deltatt på følgende arrangementer:

CAN kuraterte et videoprogram til PAO Festivalen 2017 med disse videoene:
Ananda Serné Echoists of the Takase River, 2016, 03:16 min.
Erikk McKenzie, Blindsoner, 2016, 03:03 min.
Milos Sejn, OÍR ARRAN, 2016, 06:00 minutes of 1:48

Slå ring om Arktis, 11.november 2017, Program med forfatter og kunstnerdugnad samt dybdesamtale. Arrangør: Kunstnernes klimaaksjon i regi av CAN og Klimasøksmål Arktis.

april – juni 2017: CAN: Prosjektet SWATT – en samlesning av boka
STAYING WITH THE TROUBLE av Donna Haraway –

I Klimavalgalliansen, forberedelser til valgkamp 2017, Vendepunkt arrangementer, Oslo og Nesodden

CAN: Kunstnernes åpne klimamikk 21. jan. 2017 Deichmanske hovedbibliotek, Klimafestivalen

CAN:Hører noen hva barna sier?, 25. jan 2017 Deichmanske hovedbibliotek, Klimafestivalen

Oslofjord Ecologies, Renewable Futures, by HiOA at ANX, workshop. Presentasjon av CAN og visning av The Ghost Net Collection,

Nasjonal aksjonsdag, 18. nov. 2016 for crowdfunding av Klimasøksmålet
Greenpeace og Natur og Ungdom står formelt for søksmålet, men bak står en rekke organisasjoner, deriblant CAN

Demonstrasjon med Attac 21. okt. 2016 Handel til beste for alle, ikke bare de multinasjonale selskapene!

Sulten og skjønnheten – den andre samtalen, 23. aug. 2016
Med hvilke fortellinger overlever vi i morgen?

CAN v/ Nina Ossavy La oss snakke om HAVET – 2. april 2016

Åpen mikrofon ved CAN på Corruption the Musical – 15. mars 2016

What have we done to that love?” av Anna Widén og Toril Rygh, 16. januar – 29. februar 2016 Monterutstilling Tøyen T-banestasjon

CAN`s ARBEID 2015

CANs hadde en fast spalte i Ny Tid som en del av KOLLAPS – og nye fortellinger, en serie utstillinger og dybdesamtaler som foregikk i 2015.

September: Dybdesamtale. SKOG. Med naturfilosof Per Ingvar Haukeland, og skogforsker Gunhild Søgaard. The CANS bidrar.

Juli: Utstilling. SKOG- Vi eier skogene. Ved Liv Nome. Monterne Tøyen T-bane stasjon.

Juni: Dybdesamtale: Jord. Med Erik Joner (Bioforsk), Elise Matilde Lund (Kore), Poet Åsmund Vonheim Seip, og CANS trubadurer. (ROM)

Mai:Scenekunst, Ossavy & Kolbenstvedt, BIOS; Helsinki, Culture(s) and sustainibility conference.

Mai: Utstilling. JORD- tapt matjord er tapt for alltid ved Elisabeth Medbøe og Merete Seiersted Bødker. Tøyen T-Bane.

April: Konsert: Hvit. Av Liv K Nome. EDO-Festival, Slunakov, Tsjekkia

April: Performance Homeless Bear Begging for Nature, Projecto oSo. Tøyen T-bane.

Mars-april: Utstilling Tricolor vist i Monterne på Tøyen T-bane. Ved: Projecto oSo. Nina Ossavy&Sara Serrano. Monterne på Tøyen T-bane.

Februar: Dybdesamtale:  Kollaps og nye fortellinger på Rom for kunst og arkitektur (ROM). Innleder forfatter Erland Kiøsterud. Konsert med Electroperck og spoken word med Åsmund Seip.

Januar: Vannet er tilslutt det samme vannet vist i Monterne på Tøyen T-bane. Ved: Forfatter Ingrid Storholmen, billedkunstner Hanna Roloff og klimaforsker ved Cicero Borgar Aamaas. Billedkunstner/forfatter Elin T Sørensen & Stein Sørensen med KAURENRE.

Januar: Performance Vannet er tilslutt det samme vannet. Med Borgar Aamaas, Marius Kolbenstvedt, Liv Nome og Ingrid Storholmen. Tøyen T-bane.

Januar: Talekor/performance. §112. Deichmanske bibliotek/Klimafestival § 112. Fast spalte i Ny Tid.

CAN´s ARBEID 2014

Desember: Fotodokumentasjonsutstilling Klima og miljø i kunsten. Open call. Kulturhuset/ Klimafestival §112.

November: Talekor/performance: §112. Gjort flere steder i løpet av året,, blant annet Oslo og Spania.

September: Debatt Økologisk kollaps- kunst, forskning og aktivisme. hvordan skape allianser? Samarbeid med Forskningsdagene 2014 og tenketanken TAU. Med forsker Sacha Kagan ,prof in art and sustainibility, forfatter Erland Kiøsterud, marinbiolog Hartvig Christie, aktivist. Performance ved Johanna Schwaig.

September: Debatt BIEDØDEN. Med forsker Anders Nielsen ved CEES, Ragna Jørgensen, Bybi, Kathrine Kleveland, tid leder i Nettverket for GMO fri mat og for og skuespiller Nina Ossavy. Chat Noir. Samarbeid med Forskningsdagene 2014 og tenketanken TAU.

September-desember: Utstilling QUICK RESPONSE ‒ SLOW RESPONSE vist i Monterne på Tøyen T-bane. Ved Siri Austeen, Elisabeth Medbøe og Elin T Sørensen. Samarbeid med Forskningsdagene 2014 og tenketanken TAU.

August: Performance: Alt er bare til låns. Grønn festival.

Mai: Kunstnerisk aksjon/performance: Den som ydmykt. Mot giftsprøyting, kommunestyre på Nesodden.
Mai: Konsert, performance: Jeg er havren. Mars mot Monsanto.

CAN hatt flere aksjoner og vært med på å få et forbud på Roundup på Nesodden.

Concerned Artists Norway oppstod i kjølvannet av scenekunstnerNina Ossavys innlegg ”Og …Action!” på scenekunst.no. 2013.  Innlegget vekket kraftige reaksjoner både for og imot, og kommentarfelet måtte til siststenges. Kanskje fordi det Ossavy traff et betent punkt? Hun skrev blant annet:

“ Scenekunsten er full av oppegående, flinke, smarte, dyktige, kloke, kreative, løsningsorienterte, engasjerte mennesker. Tenk om bare noen av disse sjelene kunne forholde seg, i det minste kunstnerisk, til krisen vi er midt inne i. Vi er i øko-krise. Det er ikke hvis, det er ikke om, det er nå. Men handling er krisens mulighet. Action! Det burde være scenekunstnernes spesialitet. Vi klipper Ikke håret, eller slutter å spille Hair, Ibsen, og postdramatiske nakenforestillinger, før skuta er snudd. Vi lager en femårs scenekunstplan hvor vi samler alle krefter, for å gjennom kunsten være med på å snu Norges lurvete klima/miljø-politikk. Endringene som trengs kommer ikke til å komme fra oljekåte politikere…Jeg er klar. Hvem vil være med å lage Concerned Artists Norway (CAN)?”

*******
Vedtekter

§ 1 Foreningens navn            
CAN – Concerned Artists Norway

Organisasjonen ble stiftet 9. mai 2014
Vedtektene ble godkjent samme dag.

§ 2 Formålsparagraf
Concerned Artists Norway er en tverrfaglig sammenslutning av kunstnere med felles ønske om å gi kunstneriske bidrag i offentlige diskusjoner om hva som skal til for å være et bærekraftig samfunn basert på hensyn til miljø, økologi, økonomi, sosiale og kulturelle forhold.

CAN skal gjennom kunstnerisk aktivitet sette søkelys på og formidle kunnskap om nye muligheter, konsekvenser og risikoer ved dagens utvikling

 • bidra til økt bevissthet i samfunnet om hvordan menneskelige aktiviteter påvirker natur og miljø
 • bidra til å skape visjoner om hvordan samfunnet kan være bærekraftig og tilby menneskene høy livskvalitet
 • belyse hvordan trekk i dagens samfunn forhindrer oss fra å ta de nødvendige grep
 • søke å påvirke myndigheter og andre beslutningstagere til å se nye muligheter og/eller iverksette nødvendige tiltak

CAN er et nettverk og møtested for utveksling og diskusjon av kunnskap og prosjektutvikling.

CAN produserer åpne arrangementer som presenterer kunstneriske prosjekter og tverrfaglig kunnskap innenfor formålsrammen. CAN etterstreber tillit og kunstnerisk frihet.

CAN kan som forening utvikle egne kunstneriske prosjekter og aksjoner, i samråd med styret samarbeide med andre organisasjoners arrangementer eller stille seg bak kunstprosjekt som medlemmene i CAN står for.

§ 3 Medlemskap
Kunstnere som støtter formålet kan være medlem i CAN.
Årskontingent fastsettes av årsmøtet.

Støttemedlem. De som ikke ønsker å være aktive men ellers støtter CANs formål kan være støtte- medlem og delta i nettverket. Disse vil få all informasjon og invitasjoner på lik linje med medlemmene. De kan bli invitert til å delta aktiviteter i regi av CAN. Støttemedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.

Årskontingent fastsettes av årsmøtet.

§ 4 Praktisk og økonomisk støtte

Privatpersoner, organisasjoner og bedrifter oppfordres til å støtte CANs arbeid praktisk og økonomisk. Økonomisk støtte kan gis gjennom faste beløp, enkeltdonasjoner eller samarbeidsavtaler. Det kan også søkes om offentlig støtte til CAN som organisasjon og til enkeltprosjekter.

§ 5 Årsmøte 

– 5.1 Generelt

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste inkludert valgkomiteens forslag må være tilgjengelig for CAN medlemmer senest 1 uke før årsmøtet.

Styret/Rød tråd eller årsmøtet kan innvilge andre møte- og eventuelt talerett når det er hensiktsmessig. Hvert møtende medlem kan ha med inntil 2 fullmakter.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten.

– 5.2 Stemmegivning på årsmøtet

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.

– 5.3 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle CANs årsmelding.
 2. Behandle regnskap og revisors rapport.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Vedta årsplan for CAN.
 5. Godkjenne forslag til budsjett.
 6. Vedta årskontingent for medlem og støttemedlem
 7. Valg:
  b. Annethvert år velges 3, påfølgende år 2 styremedlemmer som velges for to år av gangen.
  ( 1. år velges i tillegg 2 for 1 år.)
  c. To varamedlemmer for ett år.
  d. Valgkomité.
  e. Revisor eller 2 medlemmer til å gjennomgå årsregnskapet.

§ 6 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller mer enn halvparten av medlemmene krever det.

Her gjelder samme regler som på ordinært årsmøte.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 7 Styret / Rød tråd
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som kalles ”Rød tråd”,

Styret konstituerer seg selv og møtes etter behov.

Styret skal settes sammen slik at det har bredest mulig erfaringsgrunnlag fra organisasjonens arbeidsområder.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser og handlingsplan
 • Ha et overordnet ansvar for foreningens økonomi.
 • Tildele prokura.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.

Det skal føres protokoll fra styrets møter.

Foreningen tegnes av et samlet styre.
For øvrig tilstrebes så flat struktur som mulig i foreningens aktiviteter.

§ 8 Tilsluttede grupper, lokallag mv.

CAN kan ha aksjoner i samarbeid med tilsluttede grupper, prosjekter, kampanjer, foreninger, lokale lag med videre.

Lokale grupper under CAN kan opprettes og benevnes med CAN og stedsnavnet, for eksempel CAN Tromsø. Lokale grupper kan ledes av oppnevnte eller valgte tillitspersoner godkjent av styret i CAN. Det skal inngås skriftlig avtale som regulerer forholdet mellom partene.

Tilsluttede grupper mv. kan ikke inngå avtaler eller representere CAN utad uten godkjennelse fra CAN styret. Det skal være full transparens i forhold til tilsluttede grupper og CANs styre skal ha anledning til å delta på alle møter om det vurderes som hensiktsmessig.

 

§ 9 Vedtektsendring 

Forslag til vedtektsendringer kan fremmes av styret eller medlemmer. Forslagene må være kommet inn til styret minst 1 måned før årsmøtet. Styret behandler innkomne forslag og legger disse fram på årsmøtet sammen med styrets forslag til vedtak. De foreslåtte vedtektsendringene skal sendes ut sammen med innkallingen. Gyldig vedtak om vedtektsendring krever minst 2/3 av de avgitte stemmer. På ekstraordinært årsmøte må det ikke gjøres vedtak om endringer i vedtektene, med mindre dette har vært diskutert på et ordinært årsmøte.

§ 10 Oppløsning

Forslag til oppløsning av foreningen legges fram av styret og varsles medlemmene skriftlig minst 2 måneder før årsmøtet.
Oppløsning av CAN må behandles av årsmøtet og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Ved oppløsning av CAN, overlates eventuelle midler til en kunstnerisk gruppe, prosjekt eller lag med tilsvarende formål som CAN. Hvem som blir tildelt eventuelle midler avgjøres på årsmøtet.