Strålende anmeldelse i Ny Tid av Naturtro

Når naturovergrep blir normalen

Bokomtale skrevet avAnders Dunker1. DESEMBER 2021Naturtro RedigertForfatter: Nina Ossavy, Marius Kolbeinstvedt
Forlag: Iris Forlag (Norge)ØKOLOGI: Naturtro åpner med en reise gjennom et Norge som er overtatt av vindmølleparker og laksefarmer. Er forvitringen av naturen blitt til en normalisert vold – helt i tråd med kolonialismens logikk?

Den rikholdige og imponerende utgivelsen Naturtro, redigert av Nina Ossavy og Marius Kolbeinstvedt, springer ut av kunstnerkollektivet CAN (Concerned Artists Norway). Boken trer i stedet for en kunstfestival planlagt i 2020 med tittelen Decolonizing nature, som ble avlyst på grunn av koronakrisen. I sentrum står altså avkoloniseringen av naturen som prosjekt, krav, problem og utopi. Som festival i bokform dreier det seg om noe mellom en kunstbok, full av dikt og bilder, en essaysamling og et kollektivt manifest.

Enhver motstander blir stående som en slags Don Quijote, som kjemper for uoppnåelige og utdaterte idealer.

Ordspillet i den elegante tittelen Naturtro viser til en troskap mot  natur omgivelsene, en intim kontakt og identifikasjon. Boken viser en radikal kritikk av rådende naturfremstillinger som dominerer i praksis: kolonisatorens tilnærming, der landskaper, dyr og planter blir betraktet som ren eiendom og blotte ressurser.

Kjenner vi naturen?

Erland  Kiøsterud s tvisynte og tankevekkende essaybidrag kartlegger en rekke alternative måter å forstå naturen på, fra ulike teoretikere og med henvisning til utenomeuropeiske tradisjoner, slik som kinesisk taoisme. Samtidig advarer han mot å romantisere eller se naturen som en idyll; den kan like gjerne fremstå som en slagmark.

Når naturbegrepet er mer omstridt enn noensinne, blir det vanskelig å vite hva en avkolonisering av naturen skal innebære. I en meditasjon over et skjell hun holder i hånden, spør Marit Ruge Bjerke: Hvordan avkoloniserer vi stillehavsøsters? Som såkalt invaderende art er denne østersen allerede omstridt, den er ikke «naturlig» i Norge, den har selv «kolonisert» kysten. Hos Bjerke ligger troskapen mot naturerfaringen kanskje i det ikke å anta at vi vet – å la spørsmålet om «naturens natur» stå åpent – dette er en holdning som går igjen i mange av bidragene i boken.

Undringen over østersens livssyklus, over dyrenes blikk eller det hemmelige insektlivet i et kratt blir i boken eksempler på det Arne Johan Vetlesen i sitt filosofiske essay omtaler som møtet. Dvelingen over naturen og intimiteten i erfaringen er betingelsen for at noe annet enn mennesket kan tre frem som noe vesentlig, som et subjekt – som noe som i dobbel forstand har noe å si.

Kampen mot vindmøllene

I teksten «Fjellene får vi aldri tilbake» skriver Tove  Karoliussen om hvordan kampen for klimaet har gjort det umulig å beskytte naturen mot utbygging av vindmølleparker, som oppleves som overgrep mot landskapet der folk bor. Denne koloniseringen blir mulig fordi de som blir fratatt land, landskap og habitater, står overfor en overmakt: Stemmen til motstanderne i lokalsamfunnet er for svak, dyrene er tause og viker stille unna eller dør bort. Alle appeller til rettferdighet eller bønner om nåde virker like virkningsløse som de var for indianere og tasmanere i kolonihistorien.

Det er et problem i seg selv at kampen mot vindmøller virker så håpløs, slik at enhver motstander blir stående som en slags Don Quijote, som kjemper for uoppnåelige og utdaterte idealer. Enhver henvisning til ukrenkelig natur blir avskrevet som en idealistisk illusjon. I den sammenheng er det spennende at antologien har tatt med en høyst realpolitisk analyse av kommunepolitikk, av statsforvalternes ansvar. Det er ikke imperialistiske superskurker, men den hverdagslige lokalpolitiske logikken som fører til at uberørt natur gradvis forvitrer i Norge, akkurat som i alle andre land i verden – kraftutbygging er blant de mest drastiske inngrepene.

Høydramatisk motstandskamp i Alta

Marius  von der Fehrs  intervju med den samiske miljøveteranen Niillas  Somby fra protestene mot den tidligere  Alta -utbyggingen blir en påminnelse om at kampen mot nettopp naturovergrep i energipolitikkens navn – og innenfor en postkolonialistisk ramme – har en sterk og lang historie i Norge. Det er utrolig å lese Sombys egen beretning om hvordan han i et forsøk på en symbolsk  sabotasje aksjon mot en bro ble kastet gjennom luften av en ladning som gikk av for tidlig. Han fikk sprengt av seg hånden og rømte siden fra varetekt til urbefolkningsgrupper i Canada, som lærte ham mye om politisk motstandskamp. Den bitre konklusjonen til Somby er at vi har lært langt mindre enn vi burde ha gjort de siste 50 årene.

Intervjuet blir fulgt av en samtale under tittelen «En samtale om å sprenge ei bru». Det blir påpekt at respekten for lokalsamfunn og natureksperter tross alt var langt større under Alta-utbyggingen på 70-tallet enn den er i dagens nyliberale Norge, der politikerne ser fullstendig bort fra forskere og demonstranter og overkjører lokal motstand når det passer dem. «Det er akkurat som det ikke lenger hjelper å ha rett», sier Trond Peter Stamsø Munch, som forteller om at en annen og langt større aksjon var planlagt i Alta to år tidligere: Fossen bro skulle sprenges, og sprengladningen ble faktisk plassert. Hadde planen blitt gjennomført, ville både byggearbeid og politi blitt avskåret fra Stilla, Jotka og Sautso som aktivistene forsvarte. Antagelig ville militæret rykket inn, og konsekvensen ville vært en slags øko-borgerkrig. Her er man nær den såkalte røde linjen mellom ikkevoldelig sivil ulydighet og terrorisme.

Å brenne alle broer til samarbeid og dialog er neppe produktivt, og nettopp derfor var det noe poetisk, nesten rørende i valget til Niillas Somby og hans medaktivister: å lage en bombe satt sammen av lysgranater: «det var ikke snakk om å ødelegge noe. Vi skulle lage en eksplosjon som ville opplyse …»

Poesi og livseksperimenter

Redaktør, initiativtaker og bidragsyter Nina Ossavy utforsker økoterrorisme i sitt skuespill Døden kommer ikke med ljå. Teaterprosjekt bygget over hyttelivet til Ted  Kaczynsky – også kjent som unabomberen. Han krysset som kjent den røde linjen og innledet sin egen personlige krig mot hele den industrielle sivilisasjonen etter at en motorvei ble bygget gjennom naturområdet han elsket. Det geniale med tekstutdraget vi får servert fra sceneteksten i boken, er at den ikke skildrer aggresjonen eller voldsberedskapen hos Kaczynsky, men en endeløs varhet overfor naturen: «Jeg følger røttene med blikket […]. Omsorg er røttenes mantra […]. Jeg ser hvordan omsorg brer seg utover skogbunnen […]. Hvordan skogen lukter omsorg.»

Å bedrive en kunstnerisk virksomhet som eksperimenterer med andre måter å leve på.

Nøkkelbidraget i boken er Marius von der Fehrs andre intervju – med J.T.  Demos, som leder Center for Creative Ecologies i Santa Cruz i California. Med sin bok Decolonizing Nature (2016) er han en hovedinspirasjon for prosjektet, som dermed selvbevisst føyer seg inn i en større internasjonal bevegelse. Antologien lever, med sitt rike utvalg av tilnærminger, bidrag og beretninger, opp til Demos’ oppfordring til å skape en kunst som ikke nødvendigvis er spektakulær – som verker skapt for galleriene og kunstmarkedet – men heller å bedrive en kunstnerisk virksomhet som eksperimenterer med andre måter å leve på – som utforsker og utvikler andre forestillinger om oss selv, naturen og fremtiden.

Advertisement

CAN HAR LAGET BOK: Naturtro- om å dekolonisere naturen

Concerned Artists Norway (CAN) har, i samarbeid med Iris forlag, laget boken Naturtro – Om å dekolonisere naturen.

BOKA er et resultat av fjorårets planlagte øko-kunstfestival som på grunn av pandemien ble transformert til en bok. Boka kan kjøpes i alle bokhandlere og via forlaget.

BOKA KAN BESTILLES HER


I denne hybride boken reflekterer kunstnere, forfattere, poeter og forskere
i et mangfold av uttrykksformer rundt begrepet « å dekolonisere naturen».
Kan dette begrepet bidra til å utvide forståelsen av vårt samspill med
andre levende arter? Hva betyr det egentlig?

Terra nullius var kolonitidens betegnelse på tomt land. Et landområde
som var klar til å invaderes. Men ingen områder var eller er tomme,
uavhengig av menneskets tilstedeværelse: vi deler jorden med våre
medskapninger. De fleste koloniriket ble dannet ved brutal krigføring.
Krigen mot naturen er like brutal. Mens dekoloniseringen av
nasjonalstater har vært en viktig utvikling i etterkrigstidens verden, har en
dekolonisering av naturen knapt begynt. Det er kanskje på tide?

Redaktører: Nina Ossavy og Marius Kolbenstvedt

Utdrag fra boka

I boka finnes intervjuer med T.J Demos, Benedictio Carling, kunstnerduoen Book og Hedèn og Niilas Somby.

Marit Ruge Bjærke, Karen O’Brian, Kristoffer Bøhn, Erland Kiøsterud, Siri Harr Steinvik, Pella Thiel, Arne Johan Vetlesen og Njål Ølnes har skrevet essays som behandler tematikken fra deres ulike perspektiver.

Poesi fra Kaisa Aglen, Gro Dahle, Inger Elisabeth Hansen, Eirik Havnes, Mette Karlsvik, Amalie Kasin Lerstang, Marius Kolbenstvedt, Torgeir Rebolledo Pedersen, Brita Skybak, Ingrid Storholmen og Åsmund Seip.

Beskrivelser av verk og/eller bilder av verk, fra ulike kunstnere som: Kyuja Bae, Tone Bjordam, Reza Esapour (Iran), Fernanda Branca, Benedictio Carling (S), Ingrid Book/Carina Hedéen (S), Eirik Havnes, Camilla Graff Junior (DK), Guri-Guri Henriksen, Liv Kristin Holmberg, Tove Karoliussen, Lone Klein, Marius Kolbenstvedt, Merete Klingen, Marte Lea/Trygve Seim/Njål Ølnes, Martin Virgili/ Mariano Losa (Argentina, Nicolay Lange- Nielsen/Emma Rowena Hansen, Liv Nome, Nina Ossavy/Sara Serrano, Brita Skybak, Siri Harr Steinvik, Hildegunn Solbø og Marianne Skjeldal,

Brita Skybak har laget tegningen til forsiden på boka. Design ved Hilde Mork.

Utdrag fra boka

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Fritt Ord

#ShowYourStripes
www.showyourstripes.info/
Graphics and lead scientist: Ed Hawkins, NCAS, UoR.
Data: Berkeley Earth, NOAA, UK Met Office, MeteoSwiss, DWD, SMHI, UoR, Meteo France & ZAMG

#ShowYourStripes
Basert på klimaforskning har Professor Ed Hawkins ved universitetet i Reading skapt en visuell framstilling som på en minimalistisk måte formidler temperaturendringer pr. land over de siste 100+ årene: “Warming Stripes”. 
Hver stripe representerer den årlige gjennomsnittstemperaturen i et land, skalert i 16 fargetoner i blått og rødt. For så godt som alle land og regioner endrer stripene seg fra i all hovedsak blått til rødt i de senere årene. Søk opp steder på showyourstripes.info.
Stripene gir en umiddelbar forståelse av et komplekst materiale. Bildet fester seg lett på netthinna. Professor Ed Hawkins oppfordrer oss til å bruke dette materialet kreativt, oppgi kilder og rettighetshavere, og hvis det legges ut på nett, merke det #ShowYourStripes.
 “Warming Stripes”- tekstilene ved Siri Harr Steinvik, i boka viser Norges årlige temperatur-gjennomsnitt fra 1901 til 2018 og verdens gjennomsnitt fra 1855 til 2018 strikket i Rauma-ull, som del av en internasjonal aksjonistisk “artivism/craftivism”. 

BOKLANSERING: NATURTRO – om å dekolonisere naturen

VI INVITERER til ØKOKUNSTFESTIVAL med BOKLANSERING på Hellviktangen – med middag, dybdesamtale, kunstutstilling, musikk, poesi og performance – med sterke budskap og engasjerte kunstnere, aktivister og forskere!

Concerned Artists Norway (CAN) inviterer til lansering av antologien: Naturtro – Om å dekolonisere naturen. (IRIS forlag)BOKA er et resultat av fjorårets planlagte økokunstfestival som på grunn av pandemien ble transformert til en bok. Vårt forhold til naturen undersøkes her fra mange ulike perspektiver.

Vi feirer lanseringen med en helaftens kulturmeny:

DYBDESAMTALE med bidragsytere ledet av Erland Kiøsterud

KUNSTUTSTILLING med: Tone Bjordam, Benedictio Carling, Guri Guri Henriksen, Merete Klingen, Liv Nome, Brita Skybak, Siri Harr Steinvik og Hildegunn Solbø.

MUSIKALSKE INNSLAG med: Benedictio Carling, Frode Haltli, Marthe Lea, Liv Nome, Trygve Seim, Njål Ølnes

POESI ved Marius Kolbenstvedt, Lone Klein og Åsmund Seip.

PERFORMANCE – Benedictio Carling, Kyuja Bae, Nicolay Lange-Nielsen.

BILLETTER – klikk billettlenke, og velg billettype i TicketCo:Pris festival med middag, uten bok: kr. 500,-.Pris festival med middag og bok! (utsalgspris kr. 399,-) kr. 750,-.(Boka kan også kjøpes på festivalen, til utsalgspris).

Billettbestilling Ticetco.(Til begge billettyper tilkommer TicketCo’s gebyr.)

Støttet av Fritt Ord, Norsk Kulturråd og Viken Fylkeskommune

om å dekolonisere NATUREN

LANSERING AV BOK OG MINIFESTIVAL 13 AUGUST 
I disse dager legger vi siste hånd på boka: Om å dekolonisere NATUREN, som CAN gir ut i samarbeid med Iris forlag. Boka lanseres 13. august på Helviktangen, Nesodden, med en minifestival fra kl. 18.00 til 12.00

Utdrag fra boken

Det blir dybdesamtaler, kunsteriske innslag ute og inne, utstilling og mat. Mer info om lansering følger. Vi vil lage et pakkeløsning på bok, mat og inngang til minifestivalen. For spørsmål og bestilling av forhåndsbestilling av bok: cankontakt@gmail.com. Boka koster 399 kr.

Utdrag fra boken

Boka er vårt svar på avlysningen av den planlagte festivalen Decolonizing Nature, som ble avlyst pga korona, og er laget som en hybrid antologi med essays, poesi, refleksjoner, intervjuer og bilder og tekster fra ulike kunstnere. I boka finnes flere intervjuer med T.J Demos, Benedictio Carling, kunstnerduoen Book og Hedèn og Niilas Somby. Arne Johan Vetlesen, Kristoffer Bøhn, Erland Kiøsterud, Karen O´Brian, Pella Thiel og Marit Ruge Bjærke har skrevet essays som behandler tematikken fra deres ulike perspektiver. Det er poesi fra Kaisa Aglen, Gro Dahle, Inger Elisabeth Hansen, Mette Karlsvik, Amalie Kasin Lerstang, Torgeir Rebolledo Pedersen Ingrid Storholmen og Åsmund Sei og Brita Skybak.

Utdrag fra boken

I tillegg til poesi og essay er det beskrivelser og/eller bilder fra ulike kunstnere som: Kuya Bae, Tone Bjordam, Reza Esapour (Iran), Fernanda Branca, Benedictio Carling (S), Ingrid Book/Carina Hedéen (S), Eirik Havnes, Camilla Graff Junior (DK), Guri-Guri Henriksen, Liv Kristin Holmberg, Tove Karoliussen Lone Klein, Marius Kolbenstvedt, Merete Klingen, Nicolay Lange- Nielsen/Emma Rowena Hansen, Liv Nome, Siri Harr Steinvik, Hildegunn Solbø, Trygve Seim, Marianne Skjeldal, Sara Serrano, Martin Virgili (Argentina) og Nina Ossavy.

Utdrag fra boken.

Siden CAN ble startet opp i 2013 har vi fokusert på å jobbe tverrkunstnerisk og tverrfaglig. Vi har jobbet med samspillet mellom forskere, aktivister og kunstnere. Vi har etterstrebet å lage en bok som gjør at de ulike bidragene er i dialog med hverandre gjennom å belyse en felles tematikk fra varierende perspektiver. De forskjellige stemmene og tekstgenrene lager en samtale seg imellom som et lite økosystem hvor både små og store elementer utgjør en helhet. Det er derfor viktig for oss med hybride tekster. Vi har søkt det uensartede; dype og informative essays, korte refleksjoner, poetiske betraktninger, dikt og intervjuer. Flere av tekstene vil reflektere rundt koronasituasjonen og sammenhengen mellom denne og blant annet ødeleggelse av natur og habitater til ville dyr.

Å dekolonisere naturen: Bok og festival

Korona. I april begynte vi å forstå at festivalen ” Decolonizing Nature” ikke kunne avholdes. I et år har vi forberedt, møttes ulike kunstnere i laboratorier, vært i skogen, hørt foredrag sammen, snakket, spist og tenkt. Vår 24 timers festival med start på Galleri Vanntårnet, vandring i skogen, Våkenatt og kunstnerisk nattverd i Skoklefall kirke, morgenvandring til Hellvik, poesi-sti, performance, ritualer, konserter, samtaler….kunne ikke bli. Og ennå er restriksjonene for strenge for vår festival.

Foto: Camilla Jensen, fra arbeidet med Katastrofe har ingen eigen lyd.

Men kriser åpner for muligheter. Vi er i gang med å transformere store deler av festivalen til bok. En hybrid tverrkunstnerisk og tverrfaglig bok med samme tematikk. Hva vil det si å dekolonisere naturen? Er naturen den siste erobringsbare koloni? Kolonialisering av naturen er fundert i et antroposentrisk verdenssyn som betrakter mennesker som adskilte fra naturen og som herskere over jorden – som om planeten er et uuttømmelig reservoar for naturressurser som skal utnyttes med fortjeneste som hovedmotiv. På tross av mange års juridisk frigjøringskamp over hele verden, og selv om naturen mange steder er innvilget rettigheter, er naturen fortsatt så og si uten egne rettigheter i praktisk forstand. Kan vi si at det er en kolonialisering av naturen som har ført oss til situasjonen vi nå befinner oss i? Med klimaendringer, den sjette masseutryddelsen og andre menneskeskapte miljøkriser som kumulativt og raskt nedbryter jordens økologiske bærekraft og livsopprettholdelse.

Utrykket «Decolonizing Nature/ Å dekolonisere naturen» er et begrep som innbyr til refleksjon.Det antyder en strukturell problematikk i forhold til makt og dominans med profitt som mål. Men hva innebærer egentlig et slik begrep? Hvordan kan vi eventuelt dekolonialisere naturen? Hva skal til?Kanskje handler en dekolonialisering av naturen mest av alt om et nødvendig skifte fra en antroposentrisk til et økosentrisk syn på verden?

Siden CAN ble startet opp i 2013 har vi fokusert på å jobbe tverrkunstnerisk og tverrfaglig. Vi har jobbet med samspillet mellom forskere, aktivister og kunstnere. Viktig for oss har vært dybdesamtalene. Det samme etterstreber vi med boka, å lage en form som gjør at de ulike bidragene er i dialog med hverandre gjennom å belyse en felles tematikk fra varierende perspektiver. De forskjellige stemmene lager en samtale seg i mellom som et lite økosystem hvor både små og store elementer utgjør en helhet. Vi søker det uensartede; dype og informative essays, korte refleksjoner, poetiske betraktninger, dikt og intervjuer.Korona gjør at festivalen blir tredelt over et år.

Video fra ” Katastrofa har ingen eigen lyd”

Første del av festivalen blir en konsert 9 august 2020, på Helvik, Nesodden. Med blant andre Marthe Lea, Trygve Seim, Njål Ølnes og Marius Kolbenstvedt. Konserten er kalt: Katastrofa har ingen eigen lyd.

Andre del blir lanseringen av boka/festival-i-bok med dybdesamtale.

Tredje del blir en mindre festival august 2021.

Festivalen og boka kurateres/redigeres av CAN (Concerned Artists Norway).

Kunstnerisk leder er Nina Ossavy

Decolonizing Nature?

CAN har fått midler fra Norsk Kulturråd til å lage en festival kalt Declonizing Nature? Denne vil foregå i 2020. Mer informasjon kommer etterhvert. Vi er i planleggingsfasen

Kunstnernes åpne Klimamikk ( KåK) 2018 Innledning av Erland Kiøsterud

Hva er skjønnhet?

Av Erland Kiøsterud

Overgangen fra en menneskesentrert til en økologisk forståelse av vår plass i biosfæren, vil endre vår forståelse av hva kunst og estetikk er, skriver forfatteren Erland Kiøsterud 

Fra å ha dominert kloden i tusener av år, er mennesket i ferd med å innta en ny plass på biotopen jorden. Det har gått opp for oss at vi for å overleve som art må dele kloden på like fot med alt annet levende og ikke-levende – at en av våre hovedoppgaver i fremtiden vil være å ta vare på det som muliggjør livet; vi skal forstå kretsløpet vi inngår i og forvalte det på en annen måte enn vi har gjort til nå. Vi må kanskje til og med bli færre av vår art, mens økosystemene som opprettholder oss – og plante- og dyrelivet i dem – må bli flere for å få det til. Endringene vil antagelig være like store og kan komme til å ta like lang tid som da vi for ti tusen år siden underla oss biosfæren og gjorde mennesket til alle tings mål, da vi gjerdet inn jorda, bygget murer rundt byene våre og skapte sivilisasjonene vi er så stolte av. Men med de murene stengte vi også ute naturen vi kom fra.

Det er selvfølgelig ingen vei tilbake til livet før jordbruket og teknikken. Spørsmålet er hvordan vi med kunnskap og forståelse går fremover. Spørsmålet er: Hva innebærer det for oss å gå fra en antroposentrisk – menneskesentrert – forståelse av biosfæren, der målet for alle tankene og handlinger våre har vært mennesket, til morgendagens økosentriske forståelse av biosfæren, der målet for tankene og handlingene våre vil være å ta vare på biosfæren som helhet sett fra økosystemenes perspektiv og behov. Det er et stort sprang. Det er ikke gjort på en dag. Heldigvis. Vi trenger tid til tilpasning. Dette har aldri vært gjort før. Evolusjonen er nådeløs. Reversering er ikke mulig. Spørsmålet er hvordan vi går fremover. Har ikke måten vi tenker og handler på vært viktig før, er den det nå. Denne refleksjonen handler om hva overgangen til en økologisk forståelse av livet på kloden vil innebære for kunsten, for vår oppfattelse av hva skjønnhet er, for hva vi i fremtiden vil forstå som estetikk.

Naturen, den er blomsterenger og solnedgang, og den er dødelige vulkanutbrudd og kjøttetende bakterier. Den er deg og meg, luften, vannet, alt som skapes. Den er forskerens iskalde blikk og mystikerens gudsvisjon. Naturen er både lys og mørk, mild og farlig. Først og fremst er den vill, pervers, besatt av å reprodusere seg selv. Hvis alt som er, er natur, vet vi egentlig ikke så veldig mye om naturen. Men det vi vet, er at den organiserer seg i økosystemer, og at det er utveksling av levende og død materie i økosystemene som gjør livet mulig. Økosystemet selv er under konstant endring. Det er sårbart. Og det kan gå i stykker. Livet i et økosystem er forbundet med stor risiko. Og ethvert individuelt liv ender med død og dekomposisjon.

Da mennesket fikk bevissthet, så vi hvilken nådeløs natur vi levde i. Kanskje det er én av grunnene til at alle samfunn i så stor grad omgir seg med skjønnhet. For mange er skjønnhet i en eller annen form det som i det hele tatt gjør livet mulig å leve. Vestens estetiske tradisjon oppsto da vi ble stasjonære og stengte naturen ute fra byene våre. Vi så muligheten for økt trygghet, for økt forutsigbarhet. Årets gang, skrifttegnenes stabilitet og stjernehimmelens konstans ga løfter om evighet og eksakt gjentagelse. Bak byens murer utviklet vi orden og symmetri og underla oss én leder, én gud – idéen om konstans. Grekerne tok denne ideen og gjorde den om til noe vakkert, uforanderlig og ukorrupt, til idéen om det skjønne som finnes uansett tid og sted, hinsides den farlige, uforutsigbare naturen. Vi trodde vi var reddet.

Men i vår lengsel etter denne opphøyde, guddommelig skjønnheten lå det også et slags vanvidd. Fra Hektors skinnende hjelm til Venus av Milo, Rafaels madonna, Riefenstahls atleter og reklamefilmens ikoniske bilder av vakre mennesker og sterke, blanke biler går det en lang, ubrutt linje: jakten på det estetiske objektet, på det perfekte, det fullkomne og uovervinnelige, uberørt av naturens nedbrytning. Forlokkende og uvirkelig på samme tid. De moderne kunstnerne så galskapen i vestens estetiske tradisjon, brøt med den og viste sin forakt for den ideelle skjønnheten ved å dyrke forestillingen om det stygge og ekle, det fragmentariske og usammenhengende. Bruddet ble på mange måter et speilbilde av hva de tok avstand fra, slik negasjoner gjerne blir. Mens vi andre dødelige jaktet på de sublime bildene, de perfekte kroppene, de ultimate utsiktpunktene og raskeste bilene, brøt modernistene ned alle disse verdiene, for å vise oss hulheten i dem, men i en like høyspent estetikk, i en like rivaliserende jakt på makt og dominans som samfunnet de opponerte mot. Imens døde naturen rundt oss. Det virker som om vestens estetiske tradisjon har lite å tilby oss som økosystemets voktere; den estetiske tradisjonen vår er kanskje heller en del av problemet. Én moderne kunstner, Joseph Beuys, som konkret knyttet seg til det som trygger livet og naturen, peker i en annen retning. Han står ikke lenger alene. I dag er estetikken Beuys en gang eksperimenterte med blitt en bred bevegelse med mange retninger.

Også tradisjoner hvor den nære naturen, og ikke himmellegemene, dannet utgangspunkt for forståelser av skjønnhet, som i Kina, Japan og flere urbefolkningers, har mye å lære oss. Men ingen av disse har den moderne vitenskapens forståelse av det totale økosystemets være- og virkemåte og de enorme utfordringene kloden som helhet står overfor. Verre; de samme urbefolkningene, de samme tidligere høykulturene, ja, hele jordens befolkning, fattige som rike, er i dag i ferd med å ta over vestens idealiserte forestilling om skjønnhet, hånd i hånd med forbruket vårt. Og antagelig hører de sammen, den guddommelige skjønnheten og overforbruket. I vår jakt på en skjønnhet som, fordi den er en forestilling, en drøm, ikke kan realiseres, har kapitalen i det a-religiøse samfunnet funnet sitt ultimate omdreiningspunkt. Alltid utilfredsstilt, alltid med håp om å komme nærmere, leter vi etter muligheter for tilfredsstillelse i markedet. Jakten på vestens uoppnåelige skjønnhet krever noe av biosfæren som den ikke kan levere: kloden vår utarmes, dyrene forsvinner, økosystemene går i stykker.

Biosfærens samtale med seg selv gjennom økosystemene sine vil fortsette om mennesket eksisterer eller ikke. Med vår adferd og vårt antall er vi i ferd med å endre biosfærens måte å fungere på – dyrene dør, klimaet endrer seg. Biosfærens og menneskets fremtid er for tiden uløselig knyttet sammen. Vi befinner oss i et skjebnefellesskap. Det kommer ikke til å vare. Økosystemet er alltid under endring. Biosfæren trenger ikke oss. Men akkurat nå snakker biosfæren til seg selv, gjennom oss. Dersom vi ikke forstår dette, og dersom vi ikke greier å fortolke budskapet, vil biosfærens samtale med seg selv fortsette, men uten oss. Livet på jorda er i dag prisgitt skjønnhetsforståelsen vår.

Stillheten denne situasjonen har hensatt oss i, er som den aller første stillheten, stillheten før vi ga noe navn og mening. Hvordan skal vi tolke biosfæren? Hvordan skal vi uttrykke oss – og handle? Må vi lytte på en annen måte enn vi har gjort til nå? Må vi reparere det vi har ødelagt, lege det vi har skadet? Må vi tenke gjennom hva vi bruker av materialer? Må vi trekke oss tilbake, gi plass til dyrene og plantene igjen? Må vi bli færre? Må vi utvikle en ydmykhet for i det hele tatt, i et kort øyeblikk, å være her, i live? Må vi vise naturen en helt ny respekt gjennom vår måte å bruke språket på? Må vi slutte med inngrepene våre, slutte å dominere hverandre og naturen? Må vi fordele godene på en annen måte? Må vi se verdien i selve endeligheten, i det komplekse og smertelige ved å leve i et økosystem? En ting er sikkert: Vi vil utvikle helt nye forståelser for hva skjønnhet er.

******

Erland Kiøsterud innledet Kunstnernes åpne Klimamikk ( KåK) 2018 med denne teksten på Deichman Hovedbiblioteket den 20. januar.
Teksten ble trykket i Klassekampen 20.01.2018 s. 34 og 35 under headingen “Skjønnhetens forbannelse”

 

Kunstnernes åpne Klimamikk- KåK

Kaak_OC1

Concerned Artists Norway (CAN) inviterer til en unik dag på
Deichman Hovedbiblioteket, Arne Garborgs plass 4, Oslo,
lørdag 20. januar kl. 13 – 19.

Møt 30 kunstnere som på ulike vis i sitt kunstnerskap stiller spørsmål rundt klima, miljø, økologi og samfunn.

Vister Øyen Már Elin, Vatne Ingebjørg, Tsarsten & the Freudian Slippers,
Thorstensen Jeanette Thoya, Strand Randi Annie, Rønnevik Kristen,
Nome K. Liv, Medbøe Elisabeth, Kiøsterud Erland,
Holopainen Risto, Holm Geir Tore / Jørgensen Søssa, Holm Ingvild,
Haugtrø Vigdis, Guerilla Plastic Movement, Gilje HC, Christiansen Zoe,
Christiansen Lønne Jannecke, Book Ingrid / Carina Hedén,
Bjordam Tone, Bergaust Kristin, Austeen Siri

Vi starter kl. 13.00 i hovedsalen med felles vandring der kunstnerne gir lynpresentasjoner av sine utstilte arbeider, det blir fremføringer, litteratur, skyggeteater og tangmat. Vi samles om utveksling og samtaler der alle kan delta. Fra Kl. 16.00 – 19.00 fortsetter arrangementet i Teatersalen.

Klimaendringene og rovdrift på naturens ressurser utfordrer og inspirerer oss til å revidere våre ideer om natur og vår egen livsform. Sammen utgjør vi alle det samfunnet som i felleskap skal forme vår innsikt og de valgene vi tar for framtiden. Møteplasser er svært viktig, med kunst som utgangspunkt gir bibliotekrommet spennende muligheter for opplevelse og samtale.

CAN er et åpent nettverk av kunstnere som adresserer miljø- og klimaspørsmål i en sjangeroverskridende og tverrfaglig retning. CAN ønsker å sette dagsorden gjennom å skape rom for nye fortellinger i samtiden.

Open Call: Kunstnernes åpne Klimamikk

Kaak_OC1

CAN inviterer for 2. år på rad til Kunstnernes åpne Klimamikk (KåK),
KåK arrangeres i samarbeid med Deichmanske bibliotek og inngår i programmet til Klimafestivalen § 112

KåK er et sjangeroverskridende kunstevent og en arena for formidling og diskusjon om det som skjer på kunstfeltet hvor spørsmål om klima, miljø og samfunn behandles. Bli med og skap en flott møteplass for kunstnere, kollegaer og publikum.

KåK foregår på DEICHMANSKE BIBLIOTEK, HOVEDBIBLIOTEKET,
LØRDAG 20. JANUAR FRA KL. 13 – 19

Vi inviterer over 20 kunstnere til å vise sine arbeider og utveksle perspektiv knyttet til tematikk innen klima, miljø og samfunn i løpet av én dag i folkebiblioteket.

Med dette arrangementet ønsker CAN å sette søkelys på kunstnernes kompetanse og rolle som kunnskapsforvaltere, formidlere og politiske aktører i tillegg til å tilby en engasjerende møteplass for både kunstnere og publikum. Vi vet at vår natur og vårt samfunn står overfor store endringer som berører oss alle. Ved å fokusere på disse pågående prosessene og hvordan kunstnere på ulike vis stiller spørsmål og bearbeider det i sin kunst vil CAN bidra til refleksjon og samtaler i fellesskap.

Dagen ledes av en konferansier. Publikum vil bli guidet gjennom biblioteket til de ulike “postene” der hver kunstner har 6 minutter til å presentere sin kunst eller annet de er opptatt av. Kl 16.00 inviteres alle til Teatersalen med felles samtaler og matservering.
Et prosjekt om tangmat og bærekraft presenteres. Her kan man også bl. a. oppleve temarelevant, musikalsk skyggeteater for alle aldre!

Praktisk:
Utvalget av kunstnere vil basere seg både på direkte invitasjoner og Open Call.

KåK er et stedsspesifikt publikumsarrangement. Vi vil utforske folkebiblioteket som kunstarena både romlig og relasjonelt.

Kunstnerne kan delta med eget verk/ installasjon/ performance eller fotodokumentasjon av tidligere prosjekter – etter eget ønske og i samråd med monteringsansvarlig. Man må i størst mulig grad installere verkene sine selv den 20.januar før programmet starter kl.13. Kunstnerne er også velkomne til å gå i dialog med bibliotekarene om inkludering av materiale fra biblioteket samling – relevant litteratur / film e.a.

Arrangementet 20. Januar er et åpent publikumsarrangement med gratis inngang.

PRAKTISK FOR PÅMELDING:

SØKNADSSFRIST: 15. desember
Send oss en kort prosjektbeskrivelse av ditt bidrag. (medium, tematikk, eventuelt varighet mm)  samt kort presentasjon av kunstnerskap og CV. Konkretiser hvordan du ønsker at bidraget ditt skal presenteres inkl. arealbruk. Send gjerne link til egen nettside.

Vennligst legg ved max 4 relevante foto / skisser ( maks 1 MB pr. foto) – lyd- eller videofiler.

Tekniske behov:
Vi har trådløs mikrofon som alle kan benytte. Har du ellers tekniske behov så konkretiser dette.

Utstilling:
Beregn verk og montering mtp tidsramme og sted. Utstillingen er tenkt montert som stasjoner rundt i biblioteket. Man kan ikke regne med å kunne henge på vegg. Ta med egne systemløsninger om bilder, skulptur video mm. er tenkt frittstående på gulv – eller diskuter løsninger med oss.

Biblioteket har noen små bord som kan benyttes, et par projektorer, TV / digital skjerm og noe lydsystemer, noe lys kan også stilles til disposisjon.

Økonomi:
Vi har søknad inne og håper å kunne gi alle et moderat vederlag forutsatt av vi innvilges støtte.

For mer informasjon og spørsmål kontakt:
Elisabeth Medbøe, mobil 48120747,
Siri Austeen, mobil 99489417

Forespørsler og/ eller søknad kan sendes pr mail til : cankontakt@gmail.com

Svar på søknad:
Vi tar kontakt så snart innsendelsene er gjennomgått, senest 19 desember.

CAN at PAO

At the PAO festival 2017 CAN – Concerned Artists Norway (NO) curated a video program exploring the various ways artists document and use video in their performance work.
Link PAO Festival 2017

The three selected videos were:
Ananda Serné
Echoists of the Takase River, 2016
03:16 min.
Echoists of the Takase River departs from the phenomenon known in Japanese folklore as kodama. Sounds in mountains and valleys make a delayed echoing effect, and the spoken words reflected against the landscape are thought to be kodama, trees that are answering.
Late in the 1970s, three dams were built along the course of the Takase river in Nagano Prefecture, Japan. Echoists of the Takase River focuses on the vegetation around one of these dams. A Japanese sign language interpreter signs the word kodama, while a group of echoists shout both the names of plants and trees that died during the construction of the dam, as well as the names of pioneer species that were the first to colonize the previously disrupted land.
Performed by: 
Naoto Nakamura, Mariko Nishijo, Mio Nishitani, Chihiro Takahashi, Tomoaki Urano and Akemi Watanabe
Sign language interpreter: Atsuko Tanabe
Sound design: Sveinbjörn Thorarensen
Translation: Sosei Sato
Thanks to the support of the city of Ōmachi, Nagano, Japan.
BIO:
Ananda Serné (b.1988) graduated from the Iceland Academy of the Arts’ MA programme in 2016. Her practice traverses moving image, photography, installation and writing. Recent exhibitions and screenings have been included in Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo; Studio 17, Stavanger, Norway; Tenderflix, Tenderpixel’s Film and Video Competition, London; Gerðarsafn Kópavogur Art Museum, Iceland; Anitmatter Media Art, Canada and Stuttgarter Filmwinter, Germany. 

Erikk McKenzie  
Blindsoner, ( Blind Spots) 2016
03:03 min.
In his performance Blind Spots at Rådhusparken during Maidans Lørenskog dance festival, Erikk McKenzie used dance and electronic music in an improvised encounter with the natural surrounding.
The later work with the video documentation formed an extension of the performance. In his choreographies McKenzie takes interest in the relationship between body, sound and the human as a site of encounter between nature and technology. The title Blind Spots refers to an investigation of the bodily patterns of movement and spots in the body less available to us in the formation of our psychosomatic self. 
BIO:

Erikk McKenzie is a musician, dancer and choreographer. After his studies at School for New Dance Development (Amsterdam) he has performed in productions by choreographers and theater directors like Wee / Francesco Scavetta, Avdal / Shinozaki, Nina Ossavy and Alexandra Pirici. His music has lead to a whole range of cooperations and concerts, as well as compositions for among others Duda Paiva Company / Riksteatret. http://www.erikkmckenzie.com

 

Milos Sejn
OÍR ARRAN, 2016
06:00 minutes of 1:48
A drawing as a graphic text in the surge of the Irish peninsula. Each gesture, line or a trace is at the same time a recording / an expression of the seen and spoken. My mind, eyes, mouth, hands, body are in action. A shortened recording by a field camera GoPro Hero 4.
From Oír Arran texts:

a / v skamenem / v / a v v opět  / ctt z // v š tttttt
tak zzzzzz / z zzas / e / ab s t / sssssssssssss /
sssssssssssss // ffffff / plošině / pod vodou / s
kkkkkkuu
bvvvv tt bbbt jaaaaa // v pěnami / a pěnamím / a
pěnamíím / psja tíín číí dááá / s tsk kááá / tzs / je
zas
ták / ta da dááá / kvvaaats uúúúú / fudjúúú ts
pssss v ostře / f ča čelen / ti kchhh / tak // bl bl
bla blabbbz / blabzz d ú azzz / tcksss ú
tssssschůůůúúúoo / sssssssss / tz tz z k / vsijúúú
vsj / vch // a

BIO:
Milos Sejn (1947) works in the fields of visual art, performance and study of visual perception, and conducts workshops, such as Bohemiae Rosa. His artistic concept was formed in his youth when he undertook many trips into the wilderness as a reflection of an inner need to get closer to the secret of nature and observe the miracles that happen in it. He consciously is working in the areas of expressive language among text, visual stroke, body movement, voice, and expansion into space.